Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3

Svoz odpadků rok 2020

Datum konání: 31. 12. 2020

C_Zaloha_2017_12_25_NB_Asus_Profil_Documents_OBEC_ODPADY_2020_Sádek svoz odpadu.jpg


Publikováno 23. 12. 2019 12:03

Kuchyňské a rostlinné oleje - likvidace

Datum konání: 12. 12. 2019

             

Likvidace použitých olejů kuchyňských a rostlinných

Kuchyňský a rostlinný olej, určený ke smažení nebo fritování, jednou doslouží a co poté s ním. Nejjednodušším, bohužel nejméně vhodným, a přesto nejčastějším způsobem likvidace je vylití do odpadu či kanalizace. Pokud rostlinné oleje likvidujete tímto způsobem, počítejte s postupným zanášením kanalizace a všech potrubí. Likvidace vyhozením přímo do směsného odpadu není přípustná totéž se týká likvidace oleje v PET lahvích vyhozených do kontejnerů na plast.

Jak tedy likvidovat použité kuchyňské a rostlinné oleje

 Správné řešení je snadné. Stačí použitý olej postupně shromažďovat do neporušených PET lahví a po naplnění pečlivě uzavřít a následně vyhodit do určených nádob (popelnic). Naprosto nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly. Při vylití do popelnice by došlo k úniku oleje na chodník, protože jsou kontejnery na odpad vybaveny otvory ve dnu.

 

Popelnice máme v obci 3 vypadají takto:                                      a jsou umístěny:   

 

            email.seznam.cz.jpg                            místo pro kontejnery u čp.158 (pod Portlovi)         

                                        místo pro kontejnery naproti obecnímu úřadu  

                                        místo pro kontejnery pod Vavřičkovi

                                                                                     


Publikováno 12. 12. 2019 10:13

INFORMACE o ROZŠÍŘENÍ AUTOBUSOVÝCH LINEK

Datum konání: 12. 12. 2019

Na základě jednání, které proběhlo na Měst.úřadu v Poličce za účasti  zástupců obce Sádek, místostarosty Poličky a zástupce dopravní firmy Zlatovánek, bylo dohodnuto následující rozšíření městské autobusové dopravy na horní Sádek:

linka  do Poličky v cca 8:25 hod bude zajíždět nejen na dolní Sádek, ale i na horní Sádek s tím, že na trase budou cca 2 zastávky s otáčením zřejmě na Bělidle. Stejně na horní Sádek bude zajíždět i spoj po 15 hod., který nyní končil již na křižovatce. Toto rozšíření bude zřejmě od února 2020.

Další informace budeme postupně uveřejňovat a pří případné potřebě dalšího rozšíření budeme jednat.

 


Publikováno 11. 12. 2019 22:22

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA OHLEDNĚ ZPŮSOBU LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Datum konání: 1. 11. 2019

Pro ty, jenž se neměli možnost zúčastnit schůzky ohledně likvidace odpadních vod, která se uskutečnila dne 31.10.2019,  přinášíme níže prezentaci, jež byla součástí schůzky.

 

Kanalizace+v+obci+Sádek+[automaticky+uloženo].pptx

 

Závěr schůzky :

  za současných podmínek a závěrů z jednání s úřady a podmínkami dotací,  nemá

  obec Sádek šanci s ohledem na vysoké finanční náklady na realizaci dosáhnout

  na dotaci ať již z MŽP či MZe na výstavbu kanalizace a to buď gravitační, tlakové

  nebo kombinované, tak jak je v součásné době realizováno v okolních obcích

  Borová, Oldřiš, Kamenec

 

     v tuto chvíli nám prozatím zbývají dvě možnosti řešení likvidace odpadů a to formou:

 

     1.  instalace domovních čistíren odpadních vod pro každý objekt

     2.  instalace společných malých čistíren odpadních vod pro nemovitosti (objekty blízko

          sebe s možností propojení)  a  domovních čistíren odpadních vod pro ostatní objekty  

          kde toto nelze realizovat

Obě tyto možnosti jsou ovšem podmíněny změnou PRVK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací)

Pardubického kraje. A následně i provedením hydrogeologického průzkumu pro jednotlivé ČOV

(čistírny odpodních vod) pro případný možný rozstřik či vsak vyčištěné vody z ČOV.

 

Jisté možnosti týkající se likvidace odpadních vod mají i majitele 3 komorových septiků, jež je nutné doplnit biologickým filtrem, ale k tomuto řešení prozatím nemáme bližší informace.

 

Další schůzka, tentokrát s pracovníky odboru Pardubického kraje, Povodí Moravy a

obce Sádek, proběhne dne 20.11.2019.

    

 

 

 


Publikováno 10. 11. 2019 13:24

Pečovatelský dům SÁDEK - obsazení zájemci

Datum konání: 5. 9. 2019

Dobrý den, paní starostko,

děkuji za zveřejnění našeho letáku a ceníku na Vašem webu. Tímto Vás chci informovat o aktuálním stavu zájemců o toto bydlení. Oslovili jsme poskytovatele sociálních služeb, obvodní lékaře, všechny starosty Svazku obcí AZASS, OSVZ (Polička, Litomyšl, Svitavy), farnosti, Úřady práce, atp…

Vedeme evidenci žadatelů o byt v pečovatelském domku. Rozesílali jsme těmto žadatelům formulář k vyplnění. Jedná se o Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v pečovatelském domku, který zasílám v příloze. Jakmile se objeví zájemce, prosím o předání tohoto formuláře.

Zájemce může tento vyplněný formulář zaslat v elektronické podobě na e-mail (skalova.azass@tiscali.cz, martinkova.azass@tiscali.cz), může ho zaslat poštou na adresu: Svazek obcí AZASS, Administrativní oddělení - budova E, Zdeňka Martinková, Eimova 294, 572 01 Polička nebo na tuto adresu donést osobně. Pokud by byl nějaký problém s vyplňováním nebo by si zájemce nevěděl rady, může formulář vyplnit s námi v kanceláři nebo se nám může telefonicky ozvat na tel. č. 605 459 830.

 

Zdeňka Martinková

Administrativní pracovnice

martinkova.azass@tiscali.cz

+420 732 453 019   

 

Zájemci o ubytování - požadavky, cílová skupina      

 

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v pečovatelském domku.docx                                    


Publikováno 6. 9. 2019 13:07

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE

Vážení občané.

 

Obec Sádek má opět k dispozici látkové ochranné roušky, které přes víkend vyrobily místní obětavé ženy. Také jsme dostali darem látku vhodnou k jejich výrobě.

Ochranné látkové roušky nebo látku k jejich ušití si můžete po dohodě na telefonním  čísle 731 615 236 vyzvednout na obecním úřadě.

Přihlásilo se také několik dobrovolníků, kteří pro vás rádi zajistí nákup potravin a dopravu léků do vašich domovů.

Paní magistra Ludmila Boštíková, která pracuje v poličské lékárně nabízí vyzvednutí léků a jejich dopravu na obecní úřad, kde budete mít možnost si je vyzvednout. Je však třeba e-recept přeposlat na její telefonní číslo, které je 604 578 108 nebo zvolit praktičtější způsob tak, že svého lékaře požádáte, aby e-recept zaslal přímo na shora uvedené číslo paní Boštíkové.

Z důvodu ochrany před šířením nákazy koronaviru vyzýváme občany ke striktnímu dodržování pravidel daných vládními nařízeními. Pro získání informací sledujte také prosím webové stránky obce Sádek www.obecsadek.cz.

V této vážné době buďme prosím  zodpovědní, chovejme se ohleduplně a buďme solidární k lidem, kteří potřebují naši pomoc. Pokud možno se snažme nepodléhat zbytečné panice.

Přeji vám všem klidné dny, stálé zdraví a optimismus do příštích dnů.

 

                                                                                                                     Vaše starostka   


Publikováno 23. 3. 2020 12:28

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - PREVENCE

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto.

 

Počet nemocných a počet těch, kteří jsou v karanténě neustále stoupá. Naše společnost zajišťuje služby v oblasti nakládání s odpady. Výpadek ve svozu odpadu by měl vážné důsledky a náhrada zaměstnanců při masivnějším průniku nákazy koronaviru dovnitř naší společnosti by se jen těžko zajišťovala. Možnosti, jak se s pandemickým virem „setkat“, mají naši pracovníci dvě. Pohybují se jednak ve veřejném prostoru a jsou v kontaktu s lidmi; za druhé, „berou do rukou „ odpady. V prvním případě se na nás vztahuje stejné riziko, jako běžně pro každého člověka. Pro druhý případ platí, že zatím neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním odpadem. Tuto cestu nákazy však není možné zcela vyloučit. I v tomto případě v rámci prevence pochopitelně platí dodržování hygienických zásad našich zaměstnanců. Žádáme však spoluobčany, aby byla dodržována některá opatření při nakládání s odpady i z jejich strany. Tato opatření se týkají  potencionálně kontaminovaného odpadu z karantény osob.

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by pytel měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Až poté může být odpad uložen do  běžného kontejneru na odpad. Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit nebezpeční přenosu nákazy při manipulaci s odpadem, doporučujeme v této situaci u osob pobývajících v karanténě nebo v domácím léčení, aby  přechodně tito lidé přestali využívat systému tříděného sběru a všechen odpad raději ukládali do nádoby na komunální odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do rukou zaměstnanci těchto zařízení. (Komunální odpad je v této době z většiny pálen v zařízení na energetické využití odpadu a riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je minimální). Připomínáme, že jde o přechodné opatření týkající se pouze občanů, kteří by tímto způsobem mohli rozšířit nákazu koronaviru, v žádném případě se nejedná o krok ke zrušení tříděného sběru.

Pro obce ve své svozové oblasti zajišťujeme mobilní svoz odpadu. Teoreticky by nemělo dojít k tomu, aby osoba v karanténě donášela odpad na stanoviště mobilního sběru, přes to v této souvislosti apeluji na občany Vašich obcí, aby ti, kteří  se nacházející/budou nacházet  v karanténě těchto svozů nevyužívali... Zároveň se budeme snažit vyhnout situacím, kdy ke svozovým vozidlům budou přímo docházet občané s odpady. Budeme se snažit ( díky k mimořádné situaci poněkud v rozporu s tím, o co jsme v minulosti usilovali ...) upřednostňovat nakládku již nashromážděného odpadu bez přítomnosti dodavatelů odpadu - občanů obce. ( Jde zejména o to zabránit shromažďování většího počtu lidí ...)

 

Děkuji za pochopení, s přáním všeho dobrého

 

 

Ing. Josef Gestinger

       ředitel LIKO a.s..

 

Publikováno 23. 3. 2020 12:24

INFORMACE PRO OBČANY

Obec Sádek má v tuto chvíli k dispozici cca 25 ks ochranných roušek. Zítra díky obětavosti některých sádeckých žen budou k dispozici další.

Tyto ochranné roušky jsou určeny především starším, osamělým nebo nemobilním občanům obce a jsou k vyzvednutí na obecním úřadu, popřípadě lze dohodnout odběr nebo dodání na telef. čísle 731615236.

Držte se a především dodržujte všechna opatření a buďte opatrní na zdraví své a ostatních spoluobčanů.

 


Publikováno 22. 3. 2020 15:12

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení provozní doby v maloobchodních prodejnách

C_Users_Dvorak_L_Desktop_Mimořádné-opatření-nová-nákupní-doba-pro-seniory1.jpg

C_Users_Dvorak_L_Desktop_Mimořádné-opatření-nová-nákupní-doba-pro-seniory2.jpg


Publikováno 20. 3. 2020 13:27

OCHRANNÉ ROUŠKY OD MÍSTNÍCH ŽEN PRO SENIORY

 

 

Vážení občané.

Obec Sádek má opět k dispozici omezený počet ochranných roušek, které vyrobily místní obětavé ženy. Jsou určeny především pro seniory a osamělé lidi, kteří si je nemohou vlastními silami zajistit. 

Vyšší počet roušek budeme mít k dispozici během příštího týdne. O této skutečnosti budete včas informováni.

 

Stále nabízíme osamělým občanům a seniorům zajištění nákupu potravin a dopravu léků do místa bydliště.

V případě zájmu o zajištění nákupu potravin a odběr ochranných roušek volejte kdykoli na telefonní číslo 731615236.

 

Z důvodu ochrany před šířením nákazy koronaviru vyzýváme občany ke striktnímu dodržování pravidel daných vládními nařízeními.

V této vážné době buďme zodpovědní, chovejme se ohleduplně a buďme solidární k lidem, kteří potřebují naši pomoc. Pokud možno se snažme nepodléhat zbytečné panice.

 

Přeji vám všem klidné dny, stálé zdraví a optimismus do příštích dnů.

Vaše starostka


Publikováno 20. 3. 2020 11:57

Novější 1 3

 

 

Počasí

Neděle Zataženo 10/1 °C
Pondělí Skoro jasno 4/-1 °C
Úterý Zataženo 5/-2 °C
Středa Jasno 7/-3 °C