Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1

FARNOST Sádek - Pěšky do Santiága de Compostely - vyprávění s videoprojekcí

Datum konání: 22. 11. 2019

PĚŠKY+DO+SANTIAGA+DE+COMPOSTELY-pozvánka (1)1.jpg


Publikováno 3. 11. 2019 19:13

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA OHLEDNĚ ZPŮSOBU LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Datum konání: 1. 11. 2019

Pro ty, jenž se neměli možnost zúčastnit schůzky ohledně likvidace odpadních vod, která se uskutečnila dne 31.10.2019,  přinášíme níže prezentaci, jež byla součástí schůzky.

 

Kanalizace+v+obci+Sádek+[automaticky+uloženo].pptx

 

Závěr schůzky :

  za současných podmínek a závěrů z jednání s úřady a podmínkami dotací,  nemá

  obec Sádek šanci s ohledem na vysoké finanční náklady na realizaci dosáhnout

  na dotaci ať již z MŽP či MZe na výstavbu kanalizace a to buď gravitační, tlakové

  nebo kombinované, tak jak je v součásné době realizováno v okolních obcích

  Borová, Oldřiš, Kamenec

 

     v tuto chvíli nám prozatím zbývají dvě možnosti řešení likvidace odpadů a to formou:

 

     1.  instalace domovních čistíren odpadních vod pro každý objekt

     2.  instalace společných malých čistíren odpadních vod pro nemovitosti (objekty blízko

          sebe s možností propojení)  a  domovních čistíren odpadních vod pro ostatní objekty  

          kde toto nelze realizovat

Obě tyto možnosti jsou ovšem podmíněny změnou PRVK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací)

Pardubického kraje. A následně i provedením hydrogeologického průzkumu pro jednotlivé ČOV

(čistírny odpodních vod) pro případný možný rozstřik či vsak vyčištěné vody z ČOV.

 

Jisté možnosti týkající se likvidace odpadních vod mají i majitele 3 komorových septiků, jež je nutné doplnit biologickým filtrem, ale k tomuto řešení prozatím nemáme bližší informace.

 

Další schůzka, tentokrát s pracovníky odboru Pardubického kraje, Povodí Moravy a

obce Sádek, proběhne dne 20.11.2019.

    

 

 

 


Publikováno 10. 11. 2019 13:24

ČEZ DISTRIBUCE - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum konání: 20. 10. 2019

ČEZ Distribuce - upozornění.jpg


Publikováno 20. 9. 2019 19:35

Pečovatelský dům SÁDEK - obsazení zájemci

Datum konání: 5. 9. 2019

Dobrý den, paní starostko,

děkuji za zveřejnění našeho letáku a ceníku na Vašem webu. Tímto Vás chci informovat o aktuálním stavu zájemců o toto bydlení. Oslovili jsme poskytovatele sociálních služeb, obvodní lékaře, všechny starosty Svazku obcí AZASS, OSVZ (Polička, Litomyšl, Svitavy), farnosti, Úřady práce, atp…

Vedeme evidenci žadatelů o byt v pečovatelském domku. Rozesílali jsme těmto žadatelům formulář k vyplnění. Jedná se o Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v pečovatelském domku, který zasílám v příloze. Jakmile se objeví zájemce, prosím o předání tohoto formuláře.

Zájemce může tento vyplněný formulář zaslat v elektronické podobě na e-mail (skalova.azass@tiscali.cz, martinkova.azass@tiscali.cz), může ho zaslat poštou na adresu: Svazek obcí AZASS, Administrativní oddělení - budova E, Zdeňka Martinková, Eimova 294, 572 01 Polička nebo na tuto adresu donést osobně. Pokud by byl nějaký problém s vyplňováním nebo by si zájemce nevěděl rady, může formulář vyplnit s námi v kanceláři nebo se nám může telefonicky ozvat na tel. č. 605 459 830.

 

Zdeňka Martinková

Administrativní pracovnice

martinkova.azass@tiscali.cz

+420 732 453 019   

 

Zájemci o ubytování - požadavky, cílová skupina      

 

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v pečovatelském domku.docx                                    


Publikováno 6. 9. 2019 13:07

OBEC BOROVÁ - setkání s pracovníky CHKO Žďárské vrchy

plakát Borová.jpg


Publikováno 1. 11. 2019 12:06

INVESTICE DO OCHRANY MELIORAČNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH DŘEVIN TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 8.10.2019 –

Info-oplocenky.jpg

      Dotazník  IZ.doc


Publikováno 14. 8. 2019 17:52

AZASS Polička - pečovatelská služba

AZASS leták.jpg

 

              Ceník pečovatelské služby.pdf


Publikováno 22. 5. 2019 10:24

KOMPOSTERY - informace.

 

Níže přikládáme informace, týkající se proběhlé ankety a následné žádosti na dodávku komposterů pro Vás:


V současné době je  zpracovávána zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

 

Vzhledem k tomu, že nyní běží dotace na kompostéry také na Slovensku a výrobní  kapacity v celé Evropě jsou přetíže, tak se protáhla doba dodání kompostérů všech typů na 6 měsíců.

 

S kompostéry tedy mohou občané počítat až na příští sezónu. 

 

Ohledně dalšího postupu Vás budu průběžně informovat.

 

S pozdravem

Ing. Lucie Valentová, Ph.D.

Manažerka dotačních projektů

 

 

 

Agentura ValFia, s.r.o.

Rudé Armády 646/47, 683 01 Rousínov

  


Publikováno 5. 5. 2019 11:11

MAS POLIČSKO - vyhlášení dotační výzvy 3/2019 PRV

 

MAS POLIČSKO z.s. informuje, že od 22.3.2019 je vyhlášena výzva MAS 3/2019 PRV.

 

Výzva je vyhlášena ve:

  

Fichi č.8 – Podnikání na venkově, alokace 2.791.686,-Kč

žadatelem mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci


Fichi č.10  -  Technika do lesů, alokace 205.480,-Kč

žadatelem mohou být držitelé lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky. Dále FO nebo PO poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem. FO nebo PO podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětvím, které splňují definici mikro, malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětvím


Fichi č.11 – Rekreační využití lesů, alokace 653.270,-Kč

žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Dále sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

  

Výzva k podání žádostí o dotaci je otevřená do 22.4.2019.

Více informaci naleznete na našich webových stránkách: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/142-vyzva-prv-3-2019

 

 

MAS POLIČSKO z.s.

Sulkovská 340

569 92 Bystré

IČO: 27030822

 


Publikováno 5. 4. 2019 12:50

Úřad pro zastupování státu - údaje o nemovitostech...............

Úřad pro zastupování státu.pdf

Příloha tabulka - Seznam NIV k. ú. Sádek.xlsx


Publikováno 26. 3. 2019 13:23

Novější 1

 

 

Počasí

Pondělí Jasno 11/4 °C
Úterý Polojasno 7/2 °C
Středa Zataženo 12/7 °C
Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 11/7 °C