Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce > Charakteristika obce

Charakteristika obce

Znak obce SádekPrvní písemná zmínka o obci pochází z roku 1463. V současné době má 464 trvale žijících obyvatel.Obec se nachází na jihozápadě okresu Svitavy na Českomoravské vrchovině v Chráněné krajinné oblasti Žďárské Vrchy na rozloze 991ha, asi 4km jižně od města Poličky.Katastr obce Sádku zaujímá tvar téměř pravidelného obdélníku. Obcí protéká potok dříve zvaný Borovnice (pramení u Svaté Kateřiny). Potok protékající horním Sádkem se nazývá Černý. Uprostřed vsi se vlévá do potoka Bílého a u Lačnova jeho voda splyne s řekou Svratkou. Za pěkného počasí jeho vody pokojně plynou, ale za bouří a jarních tání dokáže potůček obyvatele žijící v jeho blízkosti potrápit. Na délku měří obec asi 6 kilometrů.

 

Nejvyšším místem v obci je kopec zvaný Vostřelka, který měří 662 metrů a nejnižší je místo 524 metrů na dolním konci obce. Převážnou část katastru zaujímá zemědělská půda asi 64%, zahrady a sady přes 5%, ekosystém lesa je zastoupen 29% a 1% katastru tvoří vodní plochy. Poloha pozemků je kopcovitá, proříznutá několika delšími údolími, jejichž středem protéká několik menších potůčků. Půda je jen málo úrodná, kyselá, štěrkovitá a kamenitá. Geologické podloží tvoří dvojslinné, většinou granátové svory. Půda je vhodná pro pěstování pšenice, žita, ovsa, ječmene, brambor a lnu. Ovocné stromy lze pěstovat pouze velmi odolné. Jehličnaté lesy jsou osazeny smrky, někde také borovicemi a modříny. Listnaté stromy zastupují hlavně olše, břízy, javor, jasan, jeřáb a ojediněle buk a dub. Katastrální území Sádku spadá do chladné oblasti CH 7, pro kterou je charakteristické velmi krátké léto, většinou chladné a vlhké. Přechodné období je dlouhé, chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá, vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.

 

Převážná část obytné zástavby se rozprostírá v údolí Černého a Bílého potoka.Protože se v obci vyráběly cihly, už i starší domy jsou cihlové. Dochoval se i název kopce „Hliňák“, kterému se později začalo říkat „Buchťák“podle majitelů cihelny Adolfa a Boženy Buchtových. Stavební stav obytných domů je na dobré úrovni. Je zde patrný zájem majitelů o vzhled domů. Až na několik výjimek je zde dochována slohová čistota venkovských stavení. Mezi dochovanou lidovou architekturu bezesporu patří jako nejzajímavější usedlost č.p. 33, postavená v roce 1756-1758. Dále pak několik roubených statků převážně stojících na dolním konci obce.

Vlajka obce Sádek

 

Dominantou obce je kostel Nejsvětější Trojice, vybudovaný kolem roku 1500 jako kaple sv.Mikuláše. Fara pochází z roku 1898. Historická je i budova školy, která pochází z roku 1879. Jsou v ní umístěny dvě třídy mateřské školy – herna a ložnice, školní kuchyně s jídelnou a tři třídy základní školy. Budova je ve společném vlastnictví naší obce a obce Kamenec. Kostel s farou se nacházejí na středu obce a v jejich blízkosti je i obecní úřad, kulturní zařízení s pohostinstvím „U Netuků“ pana Radka Koláře. Dále pak škola, hasičská zbrojnice, klubovna mysliveckého sdružení a hřiště. Naproti obecnímu úřadu je pomník obětem I. světové války a na dolním konci obce jsou pozůstatky starého evangelického hřbitova. Poslední zemřelý zde byl uložen v první světové válce.

V obci se dochovalo pět mlýnů a šestý stojí na hranicích s obcí Kamenec. Všechny mlýny jsou na levobřeží potoků a v minulosti byly poháněny vodou z umělých náhonů, které měly mimo přivádění vody za úkol i odlehčit potokům v době povodní. Tyto náhony postupně zanikly.

 

Obcí prochází silnice II. a III. třídy. Silnice II. třídy zajišťuje provoz autobusových linek se třemi zastávkami. Autobusy se převážná část obyvatel dopravuje do zaměstnání . Obcí rovněž prohází železniční trať, kterou pro malou dostupnost využívá jen nepatrná část obyvatel horního konce obce. Vedou zde dvě cyklotrasy č. 4022 , 4025 a turistická stezka na Lucký vrch.

Je vybudována síť obecního vodovodu, kterou spravuje VHOS, a.s. S výstavbou se započalo v 80. letech minulého století. Přestože vodovodní řád není starý, dochází vlivem nekvalitních materiálů použitých při výstavbě k častým poruchám a dodávce nekvalitní vody zvláště na dolním konci obce. Od roku 1997 probíhá výstavba plynovodu. V důsledku nedostatku financí proběhlo již několik etap, k dobudování zbývají okrajové části obce.

 

V obci je činný místní Sbor dobrovolných hasičů, který získal nemálo pohárů a diplomů za umístění v hasičských soutěžích. Dále pak myslivecké sdružení, které pořádá pouťová a posvícenská posezení ve své klubovně. Obec se právem může pyšnit výkonem pana Jiřího Boštíka, svého občana, mistra Evropy a republiky v cyklistice.

 

Počasí

Sobota Oblačno 24/17 °C
Neděle Oblačno 24/17 °C
Pondělí Jasno 24/17 °C
Úterý Zataženo 25/16 °C