Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce > Poválečné události

Poválečné události

V roce 1946 se z naší obce odstěhovalo mnoho občanů do takzvaného pohraničí, odkud byli odsunuti Němci. Od nás odešlo nejvíce lidí do obce „Limberk“ (dnešní Pomezí), někteří do „Litrbach“ (dnešní Čistá) a do Karle. Pozemky převzali menší hospodáři, větší usedlosti byly rozparcelovány. Rok 1948 přinesl změnu režimu, moc přešla do rukou pracujícího lidu“. V obci byl zvolen „Akční výbor“ v čele s Františkem Černým. Počet obyvatel Sádku klesl na 544 oproti roku 1930, kdy obec měla 732 obyvatel. Stalo se to hlavně odstěhováním 21 rodin do vesnic po odsunutých Němcích.

 

Rok 1950 přinesl mnoho změn, hlavně pokusů o zakládání jednotných zemědělských družstev. Byly zákonem nařízeny občanské sňatky. Několik vesnic mělo společnou úřadovnu s matrikami, takzvanou sňatkovou síň. Naše obec patřila k obci Oldříš. V únoru byl zatčen hospodář z čp. 8 František Nykl i se svojí manželkou snad „pro špatné hospodaření“ a jeho role byla dána do národní správy p. Josefu Kadidlovi z čp. 11. Byl zrušen hostinec p. Josefa Ehrenbergera čp. 71 a obchod smíšeným zbožím Růženy Netukové a založen obchod zvaný „Jednota“ v čp. 94. Smíšený obchod Františka Pospíšila čp. 12 byl změněn na „Jednotu“ a stejně tak hostinec „U Netuků“ a „Na Kopečku“ u Jílků. 1. června byl združstevněn mlýn Oldřicha Mastného čp. 24 a uzavřen mlýn Josefa Štauda č. p. 16 a Josefa Záruby č. p. 92.

 

Koncem roku byli v obci zrušeni plemenní býci a zavedeno umělé oplodňování krav. Rolníku Vavříčkovi z č. p. 33 a Nunvářovi z č. p. 23 byly odebrány větší hospodářské stroje a traktor značky SVOBODA. Znovu byl pořádán nábor do jednotného zemědělského družstva, opět neúspěšně. Rolníci byli sužováni tvrdými dodávkami obilí, brambor, sádla, masa a vajec. Pouze pokud dodávky plnili, dostávali šatenky. Obléci se za ceny na volném trhu bylo téměř nemožné, protože ceny se pohybovaly v poměru prodat chalupu a za to se obléci.

 

Hospodářské usedlosti se stávaly přítěží. V roce 1952 František Mužík z č.p. 101 pronajal celé hospodářství s živým i mrtvým inventářem na dobu 6 let úplně bezplatně Jaroslavu Bezděkovi z Borovnice, takový byl nezájem o polní hospodaření. Dne 15. dubna byl konfiskován statek č. p. 33 Veleslava Vavříčka. Role o výměře 36 hektarů byla rozdělena 15 zemědělcům do nuceného nájmu. Dřívější majitel byl pro neplnění dodávek odsouzen k tříměsíčnímu vězení, ze kterého se vrátil koncem měsíce října a dne 4. prosince byl ze Sádku vystěhován k Šumperku. Za neplnění dodávek byl odsouzen také rolník Jan Sedliský z č. p. 36. Dvě děti ze Sádku musely odejít do školy do Lanškrouna, aby nebyly pod vlivem svých rodičů, kteří by nezaručovali dostatečnou socialistickou výchovu. Jednalo se o děti živnostníka a sedláka. Někteří vojnou povinní chlapci museli nastoupit do táborů nucených prací a k technickým praporům. 1. června 1953 byla v celém státě zavedena měnová reforma a zrušen lístkový systém.

 

Byly nové peníze a nové ceny všeho zboží. Zásady měnové reformy byly tyto: na jednu osobu – 300,- Kč starých peněz se vyměnilo v poměru 1:5, to je 60,- Kč nové měny, ostatní peníze se měnily v poměru 1:50. Například za 10.000,- starých korun bylo vyměněno 200,- nových korun. 10. prosince byl orgány státní bezpečnosti po domovní prohlídce odvezen rolník Bohuslav Jílek z č. p. 26. Byl odsouzen na 13 let do vězení a polovina jeho statku byla zkonfiskována. Vrátil se z vězení po 13 letech s podlomeným zdravím po krutém týrání a zanedlouho zemřel. Další zatčení proběhlo v neděli 8. března 1954. V kolně č. p. 83 patřící Antonínu Nečasovi byl zjištěn podezřelý muž, kterým byl p. Lapáček pocházející z obce Březiny. Tento agent – chodec- byl policejní pátračkou zneškodněn. Rodina Štěpánkova z č. p. 81 byla pro podporování jmenovaného odsouzena do vězení.

 

Rok 1956 přinesl další soud. Josef Borovský z č. p. 85 byl odsouzen k 6 měsícům vězení za nesplnění dodávek zemědělských produktů.

Počasí

Sobota Oblačno 24/17 °C
Neděle Oblačno 24/17 °C
Pondělí Jasno 24/17 °C
Úterý Zataženo 25/16 °C