Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky účinnost od

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2023

Obecně závazná vyhláška č.4/ 2021 - obecný systém odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu na území obce Sádek

01.01.2021

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - o místním poplatku ze vstupného

15.11.2020

Řád pohřebiště obce

25.08.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2019 - o místním poplatku z pobytu 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 - o místním poplatků ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Sádek č. 1/2019 - o stanovení systemu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu na území obce Sádek 14.10.2019

Obecně závazná vyhláška obce Sádek č. 1/2017 - o zřízení společného školského obvodu

18.5.2017

Požární řád

 26.6.2012

Jednací řád obce Sádek 1.11.2006

Opatření obecné povahy č. 1/2014 - vydání Územního plánu

11.6.2014

 

Počasí

Středa Jasno 1/-9 °C
Čtvrtek Jasno 2/-7 °C
Pátek Jasno 3/-5 °C
Sobota Zataženo 4/-1 °C