Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Slovo paní starostky k likvidaci odpadních vod.

Vážení spoluobčané.

Opět se vracíme k již dlouho diskutovanému tématu týkajícímu se likvidace odpadních vod v naší obci. V průběhu uplynulých tří měsíců jsme se snažili získat potřebné informace na Krajském úřadu Pardubického kraje, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu Životního prostředí atd. ohledně dotačních programů.

Přesto, že se likvidace odpadních vod pomocí tlakové kanalizace po celou dobu jevila pro naši obec zcela nedostupná, v lednu 2021 se několik zastupitelů vypravilo do obce Vendolí za účelem získání informací o tlakové kanalizaci. Zjistili jsme, že v obci funguje 4 roky a provoz je bezproblémový. Rozpočet na její realizaci činil 93 milionů Kč a z toho obec Vendolí získala dotaci ve výši 87 milionů Kč.

Následně se v první polovině února uskutečnila schůzka za účasti několika zastupitelů a Ing. Oldřicha Rece, se kterým jsme již v minulosti spolupracovali na studiích centrální kanalizace včetně ČOV, za účelem zjištění, zda a jakým způsobem se dají získat finanční prostředky na vybudování tlakové kanalizace. Na základě dostupných informací pravděpodobně odpadne překážka v podobě přepočtu finančních nákladů na jednoho ekvivalentního obyvatele, tedy nemělo by dojít k bodovému znevýhodnění naší obce a tím by se otevřela možnost získat finance z veřejných zdrojů.

Poněkolikáté jsme důkladně zvažovali všechny varianty likvidace odpadních vod. Z jednání vyplynul již známý fakt, že na gravitační kanalizaci nemáme a ani v budoucnu nebudeme mít dostatek finančních prostředků v takové výši, abychom nezadlužili obec na dlouhá léta dopředu.  U domovních ČOV zase bude v některých místech problém se zasakováním přečištěných vod, jak ukázal geologický průzkum, který obec nechala zpracovat v loňském roce. V tuto chvíli se jako nejlepší možnost jeví tlaková kanalizace s vlastní ČOV v místě, jak již byla v minulosti navržena, tedy za křižovatkou směrem na Korouhev.

Za předpokladu získání 85 % finančních prostředků z veřejných zdrojů na náklady realizace, by tato varianta byla pro naši obec ekonomicky únosná. Jednalo by se  o centrální tlakovou kanalizaci s jednotlivými přípojkami a přečerpávacími jímkami s elektrickými čerpadly u každé nemovitosti. Předpoklad je takový, že by jímku s čerpadlem financovala buď obec z rozpočtu nebo občané nemovitostí z vlastních zdrojů (cca 50 000 Kč na jednu domácnost). To by v prvním případě představovalo vyšší částku za stočné, v druhém případě by byla částka snížena. Zastupitelé se kloní k variantě č. 2 z hlediska zodpovědnějšího přístupu jednotlivých občanů k vlastnímu majetku. Přibližný předpoklad vlastní realizace stavby je za 7- 8 let z důvodu vysokých nároků na projektovou dokumentaci, složitého povolování stavby, náročného výběrového řízení na dodavatele stavby a nelehké administrace Žádosti o dotaci. Výhodou tlakové kanalizace oproti gravitační je fakt, že v průběhu realizace stavby nedochází k tak masivní devastaci celé obce výkopovými pracemi, jak můžeme sledovat v okolních obcích, a doba realizace stavby je podstatně kratší.

Na závěr zdůrazňuji, že tlaková kanalizace bude realizována pouze za předpokladu, že získáme dostatečné finanční prostředky z veřejných zdrojů.

V tuto chvíli jsou možné dvě varianty. Odkanalizování obce pomocí tlakové kanalizace s vlastní ČOV nebo pomocí jednotlivých domovních ČOV. Záleží na Vás, kterou cestou se vydáme a jedině na základě vašich názorů budeme schopni se zodpovědně rozhodnout. Z důvodu přísných protiepidemických opatření prozatím volím formu elektronické komunikace.

Případné dotazy a připomínky zasílejte prosím elektronicky na e-mailovou adresu: obec@obecsadek.cz nebo písemně do poštovní schránky obecního úřadu.

Předem děkuji za vaše názory.

                                                                                              Eliška Mešťanová, starostka 


Publikováno 3. 3. 2021 20:47

Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK

 

Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK by se vám rád představil. Přečtěte si, jaké akce pro vás chystá.

Zjistěte, proč je užitečné P-PINK sledovat. Odkaz na zpravodaj je zde:

 

https://mailchi.mp/cc74bd8b3f85/p-pink-newsletter-unor-2021?e=c891fe7641

 

Mgr. Hana Štěpánová

Projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi

na území Pardubického kraje

Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.,

 

Dům techniky Pardubice spol. s.r.o.

nám. Republiky 2686

530 02 Pardubice

 

GSM: +420 723 249 667

Email: hana.stepanova@p-pink.cz

Web: www.p-pink.cz

 


Publikováno 11. 2. 2021 20:34

Tříkrálová sbírka 2021 - poděkování

Charita.jpg

 

Oblastní charita Polička

Vrchlického ulice, Polička

www.policka.charita.cz

 TKS.jpg

                                 

                                                                                                              V Poličce 29. ledna 2021

 

Vážená paní starostko,

     zdravíme Vás z Oblastní charity v Poličce a přejeme pěkný den. Nacházíme se u konce letošní Tříkrálové sbírky a my bychom Vám tímto rádi poděkovali za propojení a spolupráci, které se díky Vaší vstřícnosti mohly směrem k Oblastní charitě Polička uskutečnit. Děkujeme, že tříkrálové pokladničky mohly být umístěny ve Vaší obci a být tak nablízku dárcům, pro které forma online darování nebyla možná či přívětivá. Velice si toho vážíme a rádi bychom vzájemnou blízkost podpořili i pro časy příští, i když pevně věříme, že okolnosti pro další ročníky Tříkrálové sbírky budou vlídné a koledování bude možné tak, jak jsme v dlouholeté tradici zvyklí.

     Paní starostko, prosím, tlumočte ve Vaší obci naše velké poděkování všem dárcům. Podpora letos byla – s ohledem na všechny nepříznivé okolnosti tohoto času – úctyhodná a my si toho velice vážíme. Výtěžek tohoto sbírkového ročníku je v našem regionu cílen na hlavní záměr, kterým je posílení a územní rozšíření poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela. Obec Sádek tedy bude budoucí kroky této nesmírně potřebné služby provázet cenným podílem. Děkujeme Vám.       

Obec Sádek podpořila Tříkrálovou sbírku 2021 částkou 33.956,- Kč.

(V obci byly umístěny pokladničky 60-11650 Kč, 61-0 Kč, 62-7160 Kč,

63-11407 Kč, 64-3739 Kč.)

Celkový letošní výtěžek v poličském regionu dosáhl částky 721.203,- Kč.

    

    Za Vaši Oblastní charitu Polička s přátelským pozdravem a úctou             Marcela Vraspírová                                                                                                                                  


Publikováno 1. 2. 2021 9:19

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SÁDEK - názory občanů

V příloze zveřejňujeme jeden z názoru občanů, týkající se odkanalizování obce. Zastupitelstvo obce si je vědomo a všichni občané by na tom měli být podobně, že se jedná o důležitou záležitost, která nás občany bude provázet desítky let do budoucna, tudíž je nutné k tomuto problému přistupovat zodpovědně a s patřičnou důležitostí. Již dnes je téměř stoprocentně jisté (a toto již bylo i řečeno), že v případě centrální gravitační kanalizace (tak jak je realizováno v sousedních obcích), naše obec vzhledem ke své členitosti a délce v důsledku vysoké finanční náročnosti a pokud nedojde k zásadním změnám v postoji k dotacím  nemá žádnou možnost na tyto prostředky dosáhnout a čerpat je. Bez dotace obec není schopná toto sama realizovat.

Z těchto důvodů řešení  odkanalizování obce směřuje k využití domovních čistíren odpadních vod ať již individuálních, částečně lze i  skupinových a to bez monitoringu a tudíž bez dotace od státu či EÚ, nebo s monitoringem jenž je podmínkou poskytnutí případné dotace. Jelikož je na stole i možnost poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na vlastní instalaci DČOV a následné její provozování vlastníkem, nezříkáme se, ba naopak uvítáme každý názor a poznatek, jak se k tomuto postavit a jak řešit. K tomuto lze v tuto chvíli využít email obce :  obec@obecsadek.cz a rovněž zvažujeme zřízení jakéhosi diskuzního fóra na webových stránkách obce, kde by kdokoliv a kdykoliv mohl vyjádřit svůj názor a poznatky. "Víc hlav víc rozumu". 

Zastupitelstvo obce Sádek

 

Odkanalizování Sádku-1.pdf


Publikováno 12. 11. 2020 13:52

FOTOSOUTĚŽ - SÁDEK a OKOLÍ MÝMA OČIMA

 

 

      

Vzhledem k situaci prodlužujeme uzávěrku fotosoutěže do 30. prosince tohoto roku. Máte tak možnost při svých procházkách přírodou a naší obcí zachytit objektivem krásy podzimu či předvánoční čas. Budeme rádi, když také zapátráte ve svých rodinných fotoarchivech a svojí fotografií např. svého domu či jeho okolí, obohatíte sbírku historických fotografií obce (fotografie do roku 1990). Fotografie zasílejte na: fotosadek@seznam.cz

Děkujeme.

 

                                 fotosoutěž - plakát.jpg


Publikováno 16. 10. 2020 19:02

SÁDECKÉ NOVINKY

Sádecké novinky:

 

Náves se nám pomalu mění.

Díky firmě Swietelský se podařilo dokončit chodník okolo školy a na druhé straně od školy ke křižovatce. Součástí této akce byl zároveň i chodník v Kamenci okolo potoka, osazení nových svodidel, oprava mostu a zábradlí na mostě. Toto máme vše již zdárně za sebou a chodník lze využívat, i když díky rekonstrukci školy, která stále ještě pokračuje trochu omezeně a hlavně  opatrně.

Stejně je tomu tak i s nově instalovaným veřejným osvětlením, které tento chodník lemuje. Zde jsme raději zatím nestavěli jeden sloup se světlem u bočního vstupu do školy, který by při rekonstrukci mohl přijít k úhoně.  Ale i tak zbylé 4 sloupy osvětlení a navíc i osvětlená autobusová čekárna působí příjemně a náves vypadá hezky.  K této akci nám zbývá už jenom maličkost a sice  zaplatit a  potom vše zúřadovat a zažádat o proplacení dotace, kterou máme na tuto akci přiznanou.

 

20201011_155847.jpg     20201011_160106.jpg

 

20201011_160103.jpg    20201011_160148.jpg

 

Svodidla pod Hřívou

Díky splnění slibu náměstka pro dopravu Krajského úřadu Pce pana M. Kortyše, provedla firma Mados instalaci svodidel podél silnice pod Hřívou, kde byl pohyb, ať již vozidel ale především pěších dosti nebezpečný. Akci hradí Pardubický kraj a nám snad svodidla budou sloužit alespoň tak dlouho jako původní nedostatečné zábradlí, ale především bezpečněji.

 

       20201011_154710.jpg        20201011_154655.jpg

 

Veřejné osvětlení horní Sádek

Na konci září nastoupili pracovníci firmy Votroubek energomontáže na výměnu vrchního elektrického  vedení za podzemní a to od trafostanice nad Zlochovi, podél cesty k silnici a dále podél silnice nahoru za cestu k Boštíkovým. Jelikož součástí vrchního vedení bylo i obecní veřejné osvětlení, museli jsme narychlo zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení  a především dohodnout se s  ČEZem a provádějící firmou  o možnosti přiložení našeho vedení do společného výkopu a protlaku pod komunikacemi a asfaltovými plochami, abychom nemuseli poté kopat znovu pouze pro naše osvětlení.  Vše se podařilo, světla i když prozatím ve zkušebním provozu svítí společně s původním osvětlením.  Příští týden budou staré sloupy osvětlení a  sloupy elektrického vedení demontovány a  poté bude osvětlení sloužit všem občanům.

 

Veřejné osvětlení dolní Sádek

Tak jak na horním Sádku, tak i na dolním Sádku bude zřejmě příští rok prováděna výměna starého vrchního vedení za podzemní a to v úseku od Maksiček po Lidmilův Mlýn. Jelikož i zde máme veřejné osvětlení, jednáme a pracujeme na stejném scénáři jako na horním Sádku tak, abychom mimo některé úseky kde není souběh vedení nemuseli kopat sami.

 

ZŠ a MŠ Sádek

Rekonstrukce pokračuje, máme téměř zatepleno, pracuje se na fasádě. Uvnitř se pracuje jednak na omítkách, rozvodech a instalacích, trochu nám váznou z důvodu kovidu obklady. Příští týden musíme z důvodu zvýšeného příkonu pro kuchyň vytvořit novou elektrickou přípojku, byť prozatím krátkodobou.  Tolik zatím vše. Příští týden nás čekají další jednání a schůzky kde se bude jednat o dalším postupu prací a řešení problémů, kterých je stále dost, ale tak už to chodí. Dali jsme se na vojnu, tak bojujeme s jediným cílem zrekonstruovat v termínu školu.


Publikováno 11. 10. 2020 21:23

PUBLICITA KOMPOSTERY

Plakát A3 - Kompostéry pro Oldřiš Sádek a Borovou - Oldris 103.jpg


Publikováno 24. 9. 2020 22:35

SÁDEK - vsakování přečištěných odpadních vod

V průběhu měsíce června 2020 společnost 2G geologická kancelář provedla v naší obci hydrogeologický průzkum, který měl zjistit možnosti vsakování přečištěných odpadních vod z případných domovních čistíren odpadních vod. Za tímto účelem bylo provedeno v katastru obce několik kontrolních vrtů, jež nám měly dát odpověď na to zda je vůbec možné počítat s možností vsakování přečištěných odpadních vod z domovních čistíren na vlastních pozemcích u nemovitostí. Průzkumem bylo zjištěno, že by v případě potřeby tato možnost přicházela v úvahu téměř v celém katastru obce. Upozorňujeme však na skutečnost, že závěry tohoto průzkumu v žádném případě nenahrazují povinnost žadatelů o domovní čistírnu se vsakem přečištěných odpadních vod na vlastní pozemek, zajistit vlastní hydrogeologický posudek, který potvrdí možnost vsakování.

Provedený hydrogeologický průzkum obci slouží jednak ke zjištění výše uvedených závěrů, ale rovněž i jako jeden z nutných dokumentů pro jednání s krajským úřadem  Pardubického kraje o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací - zde máme uvedenu stále centrální kanalizaci s ČOV na dolním konci Sádku a je třeba provést změnu na realizaci odkanalizování obce domovními čistírnami s vypouštěním přečištěných odpadních vod do toku (potoka) tam kde to lze, popřípadě již zmíněný vsak nebo jiné možnosti.  Tato změna PRVK je s pracovnicemi odboru životního prostředí Pce kraje sice již předběžně projednána, ale i tak je to běh na delší trať. Změny  PRVK se totiž provádějí zpravidla 2x ročně, letošek nestihneme, tudíž další termín je cca I. čtvrtletí 2021. Pro nás a naší obec ale stále platí, že za současného stavu prozatím není jiné řešení než domovní čistírny, a tak  stále pokračujeme s prací na realizaci tohoto záměru i bez provedené změny PRVK.  Další jednání s odborníky v oblasti odkanalizování obce proběhne ve středu 23.09.2020

 

Příloha : Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu a posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod

                    Sádek HG-1-1.pdf

     


Publikováno 17. 9. 2020 22:05

Aktuální informace ze školy a školky.

Po měsíci a kousek práce na rekonstrukci školy oznamujeme:

 

-          - 90 %  původního nehodícího se zdiva uvolnilo prostor pro nové příčky okna, dveře a místnosti

-         -  Nové příčky jsou vystavěny a připraveny pro další stavební práce, započato s omítkami pod obklady

-          - Podkladní betony v kuchyni a jejím příslušenství včetně ventilačních kanálů vytvořeny

-          - Původní dvůr rozbourán, vystavěna venkovní zeď do 1 NP,  osazeny ocelové nosníky pro konstrukci stropu

-          - Vyřešena změna v umístění kotelny - navržené umístění v půdním prostoru se ukázalo jako nepříliš vhodné a proto se kotelna po menších úpravách

          rozvržení sociálního zařízení vrátila do přízemí

-          - S ohledem na stav stávajících rozvodů topení, kdy bylo sice uvažováno o jejich ponechání  a propojení s novými rozvody jsme nakonec rozhodli o

          kompletní celkové výměně rozvodů.  Sice utratíme o trochu více penízků, ale alespoň se nedočkáme případných poškození, havárií starých

          rozvodů a zmizí nevzhledné trubky po celé škole.

-          - Zahajuje se elektroinstalace a  instalace vnitřní kanalizace, rozvodů vody a poté i topení.

 

Dle našeho mínění se zaměstnanci stavební firmy Haněl k naší spokojenosti snaží a práce vcelku v pohodě pokračují. Přesto uvidíme, jak se všichni popereme s termínem dokončení, který je stanoven na polovinu listopadu. Za nás všechny zúčastněné pro to uděláme maximum, ale bude to ještě kruté. :-)   (s tím jsme ale už od začátku kdy jsme do toho šli tak trochu počítali).

 

 

Prázdniny skončily, školu jsme rozbourali a co se školáky a dětmi ve školce. Jak jsme se dohodli, tak jsme udělali. Všichni zaměstnanci školy a školky přiložili ruce k dílu a s vervou se postarali o vystěhování prostor, připravili vše potřebné pro stěhování a nakonec i provedli přestěhování a přípravu náhradních prostor pro školu a školku.  Děti tak 1.9. mohli nastoupit do školy, která nově sídlí v knihovně, klubovně a sále obecního domu v Sádku, kde se i vaří obědy.  Mateřinka má azyl na obecním úřadu v Kamenci, kde je o dětičky rovněž dobře postaráno.  Prozatím se zdá, že vše funguje vcelku v pohodě, tak doufejme že to tak vydrží až do konce a navrácení se do nově zrekonstruované školy a školky klapne tak jak je naplánováno.

 

Pár fotek ať si uděláte obrázek :

 

Vestibul a chodby 

Vestibul    

 

    

 

Nově budovaná kuchyň a jídelna

 

  

 

      

 

No a takto to vypadá v provizorních třídách náhradní školy

 

Sál                                                                                                                        Klubovna

   

 

Knihovna

500

 

a mateřinka na OÚ v Kamenci

   

 

 


Publikováno 7. 9. 2020 9:40

CO NOVÉHO V NAŠí OBCI

  Děti mají téměř polovinu prázdnin za sebou,  řada z nás dospělých už zvládla rovněž trochu dovolené a z prostředku obce se nám tak trochu stává staveniště, kde se místo místo dětí, turistů, občanů a ostatních rojí pracovní stroje, pracovníci v montérkách a les značek, zátarasů a výstražných tabulí. Toto vše má na svědomí nejen již probíhající uzavírka obce Kamenec, kterou si vyžádala oprava propustků v komunikaci a následné položení nového povrchu silnice na Poličku, jež potrvá do konce prázdnin, ale jak jste si mohli všimnout, i naše obec po úspěšném ataku na státní dotace spustila dvě velké akce, které změní jednak okolí ZŠ a MŠ, ale i zázemí ve vlastní škole.

Firma Swietelský a její středisko v Poličce zahájilo a zdárně pokračuje ve výstavbě chodníku od mostu proti Praxovým v Kamenci po levé straně od Poličky a dále pokračujeme podél školy, zastávky autobusu ke starému obecnímu úřadu. Na druhé straně byl prodloužen chodník u pomníku padlých a další nový chodník pokračuje od Peřinových podél plotu ke křižovatce, kde je napojen na cestu k hasičárně. Součástí chodníku budou i nová svodidla podél potoka v Kamenci, nové zábradlí a izolace mostu u školy , dvě místa pro přecházení (u školy a starého obecního úřadu), autobusová zastávka a rovněž nové veřejné osvětlení podél chodníku u školy. Toto vše bychom měli stihnout nejpozději do 30.09.2020.

Od 16.07.2020 ožila i ZŠ a MŠ, ale děti nám nahradily zbíječky, kladiva, bagry a pracovníci Stavitelství Haněl, jež zahájili rekonstrukci kuchyně, jídelny, šaten, sociálního zařízení a výstavby nové učebny, která vznikne v patře nad stávajícím dvorkem. Ten naopak ustoupí jídelně pro děti a rozšíření sociálního zařízení a zázemí kuchyně. Sami určitě na vlastní oči vidíte, když jedete okolo že je zde slušný šrumec a tolik bagrů a jiných hrabátek na rynku v Sádku asi ještě nebylo. Při prováděných výkopech souvisejících s chodníkem a hrabáním přes zahradu provedl pan Vrabec z Lubné napojení odpadů ze sociálek do nově zbudované jímky  na zahradě, a škola tak může využívat novou kanalizaci obce Kamenec. Po zbudování lapolu z kuchyně do ní bude napojen i tento odpad.

Teď se nám to ve škole bez dětí dělá, ale za měsíc to vypukne a dětičky nastoupí, teď ale kam, když jsme jim školu rozbourali. Po dohodě všech zúčastněných  jsme našli místo pro školku na obecním úřadu v Kamenci a naopak školáci se podělí o knihovnu, klubovnu a sál obecního domu v Sádku. Zde se pokusíme i využít vybavení kuchyně a vařit tu budeme pro školu a školku. Dořešit musíme v čem, jak a kdo bude stravu vozit, ale i to určitě nějak zvládneme.. Především zaměstnancům školy a školky držme palce, ať to vydrží a děti si v nových prostorách zvyknou a alkespoň na tu chvilku se jim tam zalíbí. Tolik prozatím ve zkratce k dění ve středu obce. Průběžně se Vás pokusíme informovat o postupu všech dalších prací. Vás všechny naopak prosíme o schovivavost při pohybu a jízdě po návsi, trpělivost a vstřícnost, vždyť už za 4 měsíce bychom mohli mít školu zrekonstruovanou a procházce po osvětleném chodníku nebude nic bránit.


Publikováno 28. 7. 2020 19:57


 

 

Počasí

Sobota Skoro jasno 22/14 °C
Neděle Oblačno 23/10 °C
Pondělí Oblačno 22/15 °C
Úterý Zataženo 19/14 °C