Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


FOTOSOUTĚŽ - SÁDEK a OKOLÍ MÝMA OČIMA

 

 

      

Vzhledem k situaci prodlužujeme uzávěrku fotosoutěže do 30. prosince tohoto roku. Máte tak možnost při svých procházkách přírodou a naší obcí zachytit objektivem krásy podzimu či předvánoční čas. Budeme rádi, když také zapátráte ve svých rodinných fotoarchivech a svojí fotografií např. svého domu či jeho okolí, obohatíte sbírku historických fotografií obce (fotografie do roku 1990). Fotografie zasílejte na: fotosadek@seznam.cz

Děkujeme.

 

                                 fotosoutěž - plakát.jpg


Publikováno 16. 10. 2020 19:02

SÁDECKÉ NOVINKY

Sádecké novinky:

 

Náves se nám pomalu mění.

Díky firmě Swietelský se podařilo dokončit chodník okolo školy a na druhé straně od školy ke křižovatce. Součástí této akce byl zároveň i chodník v Kamenci okolo potoka, osazení nových svodidel, oprava mostu a zábradlí na mostě. Toto máme vše již zdárně za sebou a chodník lze využívat, i když díky rekonstrukci školy, která stále ještě pokračuje trochu omezeně a hlavně  opatrně.

Stejně je tomu tak i s nově instalovaným veřejným osvětlením, které tento chodník lemuje. Zde jsme raději zatím nestavěli jeden sloup se světlem u bočního vstupu do školy, který by při rekonstrukci mohl přijít k úhoně.  Ale i tak zbylé 4 sloupy osvětlení a navíc i osvětlená autobusová čekárna působí příjemně a náves vypadá hezky.  K této akci nám zbývá už jenom maličkost a sice  zaplatit a  potom vše zúřadovat a zažádat o proplacení dotace, kterou máme na tuto akci přiznanou.

 

20201011_155847.jpg     20201011_160106.jpg

 

20201011_160103.jpg    20201011_160148.jpg

 

Svodidla pod Hřívou

Díky splnění slibu náměstka pro dopravu Krajského úřadu Pce pana M. Kortyše, provedla firma Mados instalaci svodidel podél silnice pod Hřívou, kde byl pohyb, ať již vozidel ale především pěších dosti nebezpečný. Akci hradí Pardubický kraj a nám snad svodidla budou sloužit alespoň tak dlouho jako původní nedostatečné zábradlí, ale především bezpečněji.

 

       20201011_154710.jpg        20201011_154655.jpg

 

Veřejné osvětlení horní Sádek

Na konci září nastoupili pracovníci firmy Votroubek energomontáže na výměnu vrchního elektrického  vedení za podzemní a to od trafostanice nad Zlochovi, podél cesty k silnici a dále podél silnice nahoru za cestu k Boštíkovým. Jelikož součástí vrchního vedení bylo i obecní veřejné osvětlení, museli jsme narychlo zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení  a především dohodnout se s  ČEZem a provádějící firmou  o možnosti přiložení našeho vedení do společného výkopu a protlaku pod komunikacemi a asfaltovými plochami, abychom nemuseli poté kopat znovu pouze pro naše osvětlení.  Vše se podařilo, světla i když prozatím ve zkušebním provozu svítí společně s původním osvětlením.  Příští týden budou staré sloupy osvětlení a  sloupy elektrického vedení demontovány a  poté bude osvětlení sloužit všem občanům.

 

Veřejné osvětlení dolní Sádek

Tak jak na horním Sádku, tak i na dolním Sádku bude zřejmě příští rok prováděna výměna starého vrchního vedení za podzemní a to v úseku od Maksiček po Lidmilův Mlýn. Jelikož i zde máme veřejné osvětlení, jednáme a pracujeme na stejném scénáři jako na horním Sádku tak, abychom mimo některé úseky kde není souběh vedení nemuseli kopat sami.

 

ZŠ a MŠ Sádek

Rekonstrukce pokračuje, máme téměř zatepleno, pracuje se na fasádě. Uvnitř se pracuje jednak na omítkách, rozvodech a instalacích, trochu nám váznou z důvodu kovidu obklady. Příští týden musíme z důvodu zvýšeného příkonu pro kuchyň vytvořit novou elektrickou přípojku, byť prozatím krátkodobou.  Tolik zatím vše. Příští týden nás čekají další jednání a schůzky kde se bude jednat o dalším postupu prací a řešení problémů, kterých je stále dost, ale tak už to chodí. Dali jsme se na vojnu, tak bojujeme s jediným cílem zrekonstruovat v termínu školu.


Publikováno 11. 10. 2020 21:23

PUBLICITA KOMPOSTERY

Plakát A3 - Kompostéry pro Oldřiš Sádek a Borovou - Oldris 103.jpg


Publikováno 24. 9. 2020 22:35

SÁDEK - vsakování přečištěných odpadních vod

V průběhu měsíce června 2020 společnost 2G geologická kancelář provedla v naší obci hydrogeologický průzkum, který měl zjistit možnosti vsakování přečištěných odpadních vod z případných domovních čistíren odpadních vod. Za tímto účelem bylo provedeno v katastru obce několik kontrolních vrtů, jež nám měly dát odpověď na to zda je vůbec možné počítat s možností vsakování přečištěných odpadních vod z domovních čistíren na vlastních pozemcích u nemovitostí. Průzkumem bylo zjištěno, že by v případě potřeby tato možnost přicházela v úvahu téměř v celém katastru obce. Upozorňujeme však na skutečnost, že závěry tohoto průzkumu v žádném případě nenahrazují povinnost žadatelů o domovní čistírnu se vsakem přečištěných odpadních vod na vlastní pozemek, zajistit vlastní hydrogeologický posudek, který potvrdí možnost vsakování.

Provedený hydrogeologický průzkum obci slouží jednak ke zjištění výše uvedených závěrů, ale rovněž i jako jeden z nutných dokumentů pro jednání s krajským úřadem  Pardubického kraje o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací - zde máme uvedenu stále centrální kanalizaci s ČOV na dolním konci Sádku a je třeba provést změnu na realizaci odkanalizování obce domovními čistírnami s vypouštěním přečištěných odpadních vod do toku (potoka) tam kde to lze, popřípadě již zmíněný vsak nebo jiné možnosti.  Tato změna PRVK je s pracovnicemi odboru životního prostředí Pce kraje sice již předběžně projednána, ale i tak je to běh na delší trať. Změny  PRVK se totiž provádějí zpravidla 2x ročně, letošek nestihneme, tudíž další termín je cca I. čtvrtletí 2021. Pro nás a naší obec ale stále platí, že za současného stavu prozatím není jiné řešení než domovní čistírny, a tak  stále pokračujeme s prací na realizaci tohoto záměru i bez provedené změny PRVK.  Další jednání s odborníky v oblasti odkanalizování obce proběhne ve středu 23.09.2020

 

Příloha : Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu a posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod

                    Sádek HG-1-1.pdf

     


Publikováno 17. 9. 2020 22:05

Aktuální informace ze školy a školky.

Po měsíci a kousek práce na rekonstrukci školy oznamujeme:

 

-          - 90 %  původního nehodícího se zdiva uvolnilo prostor pro nové příčky okna, dveře a místnosti

-         -  Nové příčky jsou vystavěny a připraveny pro další stavební práce, započato s omítkami pod obklady

-          - Podkladní betony v kuchyni a jejím příslušenství včetně ventilačních kanálů vytvořeny

-          - Původní dvůr rozbourán, vystavěna venkovní zeď do 1 NP,  osazeny ocelové nosníky pro konstrukci stropu

-          - Vyřešena změna v umístění kotelny - navržené umístění v půdním prostoru se ukázalo jako nepříliš vhodné a proto se kotelna po menších úpravách

          rozvržení sociálního zařízení vrátila do přízemí

-          - S ohledem na stav stávajících rozvodů topení, kdy bylo sice uvažováno o jejich ponechání  a propojení s novými rozvody jsme nakonec rozhodli o

          kompletní celkové výměně rozvodů.  Sice utratíme o trochu více penízků, ale alespoň se nedočkáme případných poškození, havárií starých

          rozvodů a zmizí nevzhledné trubky po celé škole.

-          - Zahajuje se elektroinstalace a  instalace vnitřní kanalizace, rozvodů vody a poté i topení.

 

Dle našeho mínění se zaměstnanci stavební firmy Haněl k naší spokojenosti snaží a práce vcelku v pohodě pokračují. Přesto uvidíme, jak se všichni popereme s termínem dokončení, který je stanoven na polovinu listopadu. Za nás všechny zúčastněné pro to uděláme maximum, ale bude to ještě kruté. :-)   (s tím jsme ale už od začátku kdy jsme do toho šli tak trochu počítali).

 

 

Prázdniny skončily, školu jsme rozbourali a co se školáky a dětmi ve školce. Jak jsme se dohodli, tak jsme udělali. Všichni zaměstnanci školy a školky přiložili ruce k dílu a s vervou se postarali o vystěhování prostor, připravili vše potřebné pro stěhování a nakonec i provedli přestěhování a přípravu náhradních prostor pro školu a školku.  Děti tak 1.9. mohli nastoupit do školy, která nově sídlí v knihovně, klubovně a sále obecního domu v Sádku, kde se i vaří obědy.  Mateřinka má azyl na obecním úřadu v Kamenci, kde je o dětičky rovněž dobře postaráno.  Prozatím se zdá, že vše funguje vcelku v pohodě, tak doufejme že to tak vydrží až do konce a navrácení se do nově zrekonstruované školy a školky klapne tak jak je naplánováno.

 

Pár fotek ať si uděláte obrázek :

 

Vestibul a chodby 

Vestibul    

 

    

 

Nově budovaná kuchyň a jídelna

 

  

 

      

 

No a takto to vypadá v provizorních třídách náhradní školy

 

Sál                                                                                                                        Klubovna

   

 

Knihovna

500

 

a mateřinka na OÚ v Kamenci

   

 

 


Publikováno 7. 9. 2020 9:40

CO NOVÉHO V NAŠí OBCI

  Děti mají téměř polovinu prázdnin za sebou,  řada z nás dospělých už zvládla rovněž trochu dovolené a z prostředku obce se nám tak trochu stává staveniště, kde se místo místo dětí, turistů, občanů a ostatních rojí pracovní stroje, pracovníci v montérkách a les značek, zátarasů a výstražných tabulí. Toto vše má na svědomí nejen již probíhající uzavírka obce Kamenec, kterou si vyžádala oprava propustků v komunikaci a následné položení nového povrchu silnice na Poličku, jež potrvá do konce prázdnin, ale jak jste si mohli všimnout, i naše obec po úspěšném ataku na státní dotace spustila dvě velké akce, které změní jednak okolí ZŠ a MŠ, ale i zázemí ve vlastní škole.

Firma Swietelský a její středisko v Poličce zahájilo a zdárně pokračuje ve výstavbě chodníku od mostu proti Praxovým v Kamenci po levé straně od Poličky a dále pokračujeme podél školy, zastávky autobusu ke starému obecnímu úřadu. Na druhé straně byl prodloužen chodník u pomníku padlých a další nový chodník pokračuje od Peřinových podél plotu ke křižovatce, kde je napojen na cestu k hasičárně. Součástí chodníku budou i nová svodidla podél potoka v Kamenci, nové zábradlí a izolace mostu u školy , dvě místa pro přecházení (u školy a starého obecního úřadu), autobusová zastávka a rovněž nové veřejné osvětlení podél chodníku u školy. Toto vše bychom měli stihnout nejpozději do 30.09.2020.

Od 16.07.2020 ožila i ZŠ a MŠ, ale děti nám nahradily zbíječky, kladiva, bagry a pracovníci Stavitelství Haněl, jež zahájili rekonstrukci kuchyně, jídelny, šaten, sociálního zařízení a výstavby nové učebny, která vznikne v patře nad stávajícím dvorkem. Ten naopak ustoupí jídelně pro děti a rozšíření sociálního zařízení a zázemí kuchyně. Sami určitě na vlastní oči vidíte, když jedete okolo že je zde slušný šrumec a tolik bagrů a jiných hrabátek na rynku v Sádku asi ještě nebylo. Při prováděných výkopech souvisejících s chodníkem a hrabáním přes zahradu provedl pan Vrabec z Lubné napojení odpadů ze sociálek do nově zbudované jímky  na zahradě, a škola tak může využívat novou kanalizaci obce Kamenec. Po zbudování lapolu z kuchyně do ní bude napojen i tento odpad.

Teď se nám to ve škole bez dětí dělá, ale za měsíc to vypukne a dětičky nastoupí, teď ale kam, když jsme jim školu rozbourali. Po dohodě všech zúčastněných  jsme našli místo pro školku na obecním úřadu v Kamenci a naopak školáci se podělí o knihovnu, klubovnu a sál obecního domu v Sádku. Zde se pokusíme i využít vybavení kuchyně a vařit tu budeme pro školu a školku. Dořešit musíme v čem, jak a kdo bude stravu vozit, ale i to určitě nějak zvládneme.. Především zaměstnancům školy a školky držme palce, ať to vydrží a děti si v nových prostorách zvyknou a alkespoň na tu chvilku se jim tam zalíbí. Tolik prozatím ve zkratce k dění ve středu obce. Průběžně se Vás pokusíme informovat o postupu všech dalších prací. Vás všechny naopak prosíme o schovivavost při pohybu a jízdě po návsi, trpělivost a vstřícnost, vždyť už za 4 měsíce bychom mohli mít školu zrekonstruovanou a procházce po osvětleném chodníku nebude nic bránit.


Publikováno 28. 7. 2020 19:57

DOZVUKY návštěvy hejtmana v Sádku

Převzato z tiskové zprávy Pardubického kraje

 

Aktuality

Pce.jpg

Silnice na Poličsku kraj postupně opravuje. Dočká se i Sádek

(10.6.2020)

Sádek - Po Květné, Jedlové a Městské knihovně v Poličce navštívil hejtman Martin Netolický obec Sádek, kde jednal se starostkou Eliškou Měšťanovou a členy zastupitelstva obce, která leží čtyři kilometry jižně od Poličky. Stejně jako v jiných obcích byla řeč o dotacích z krajského rozpočtu, ale také opravách silnic II. a III. tříd.

 

„Již v tuto chvíli opravujeme průtah Kamencem u Poličky, kde to bylo spojeno s vybudováním kanalizace, následně budeme pokračovat směrem na Poličku a na druhou stranu směrem na Oldříš a Borovou. Poté bychom chtěli vyřešit i úsek v okolí Sádku. Samozřejmě musíme brát v potaz také možnosti objízdných tras, a proto není možné upravovat všechny úseky v jeden čas,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V letech 2020 a 2021 se pohybujeme na částce 2,5 miliardy korun do silniční sítě v kraji. Kapacitně se jedná o strop, který je možné v průběhu stavební sezony řešit, protože k tomu musíme přičíst také různé, často z mého pohledu zbytné, opravy silnic I. tříd, což samozřejmě vyhání tranzitní dopravu na naše komunikace nižších tříd,“ doplnil hejtman Netolický.

 

Tak se doufám máme na co těšit.


Publikováno 12. 6. 2020 6:42

Sádku se podařilo získat dotaci na rekonstrukci kuchyně, jídelny, šaten a sociálek ZŠ a MŠ

Středa 9.6.2020 byla pro nás příjemná nejen návštěvou delegace hejtmana Pardubického kraje, ale především zjištěním, že se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci a rozšíření kuchyně, jídelny, šaten a sociálního zařízení ve výši 8.541.534,00 Kč. Dotace je poskytována z Ministerstva financí: Výzva č. 6. podprogram 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.  Velmi radostná zpráva, která je odměnou za práci a snahu zastupitelů zajistit finance na opravu dlouho potřebné opravy školy. Né vše se rodí lehce a tak i tomuto příjemnému konci předcházelo dosti jednání, přemlouvání a práce jako je rychlé zpracování dokumentace, stavebního řízení, zpracování žádosti o dotaci (první žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj byla zamítnuta) a v neposlední řadě provedení výběrového řízení na zhotovitele.  

Veškeré nesnáze ale zapomenuty, konec dobrý všechno dobré. Teď zbývá jediné, a to je udělat to.  A jelikož jsou to peníze pro rok 2020, musíme to stihnout do konce roku, což nebude vůbec lehký úkol, ale všichni věříme, že se to podaří a zázemí školy a školky se podstatně zlepší.

Vedle tohoto je rovněž zažádáno a  na dobré cestě poskytnutí dotace na vybavení školní kuchyně ve výši 500.000,- Kč z MAS Poličsko.

Jak jsme již asi informovali obdrželi jsme rovněž dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši cca 1,35 mil. Kč na zhotovení chodníku u školy (od mostu po starý obecní úřad a na druhé straně podél plotu Peřinových ke křižovatce). Vše toto nás čeká zrealizovat do konce letošního roku, takže se asi nudit nebudeme.


Publikováno 10. 6. 2020 8:04

Hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický v Sádku

V úterý po obědě navštívil naší obec hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický. Společně s ním dorazil i senátor pan Radko Martínek, zastupitel Pce kraje a starosta krajského sdružení hasičů pan Josef Bidmon a starosta Květné pan Petr Škvařil.

V neformální besedě nám hejtman nastínil plány a vize kraje, stav kraje po pandemii a jiné novinky a události, které hýbou a ovlivňují život v  Pardubickém kraji. Přítomní naši zastupitelé a občané jej na oplátku seznámili s problémy, které nás jako obec tíží a je třeba je řešit ať již je to kanalizace, dvouměsíční prázdninová uzavírka obce Kamenec, oprava silnic v Sádku a další. Ze strany hejtmana byla především k těmto problémům přislíbena aktivní pomoc.  Mimo tyto bylo diskutováno i snížení příspěvků ze strany státu do rozpočtů obcí, jejich kompenzace a řada jiných problémů které nás nebo kraj tíží.

Celé setkání se neslo ve velmi přátelském duchu a pokud se nám podaří vše, jak jsme si řekli, tak ten náš Sádek zase trochu posuneme dál k lepšímu.  


Publikováno 10. 6. 2020 8:00

SÁDEK MÁ NOVOU VLAKOVOU ZASTÁVKU

V průběhu uplynulých týdnů došlo u naší vlakové zastávky k dosti velkým změnám.

Původní nevzhledná a vybydlená  ustoupila nové betonové zastávce, jež v souladu s drážními předpisy byla posunuta dále od osy kolejí a tím bylo nutné nejen rozšířit nástupiště, ale i přístup od zastávky, kde vznikl prostor i pro dvě další lavičky. Né každému se nové provedení může líbit, ale  nová zastávka září novotou a doufám že nám všem bude sloužit alespoň tak dlouho jako ta stará.

Níže pár fotek nové zastávky:

 

20200519_174533.jpg    20200519_173649.jpg

 

20200519_173916.jpg    20200519_173747.jpg

 

20200519_174039.jpg  20200519_174140.jpg

 

 

 

 

 


Publikováno 19. 5. 2020 21:54


 

 

Počasí

Neděle Zataženo 5/1 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s občasným deštěm 5/3 °C
Úterý Skoro jasno 4/0 °C
Středa Zataženo 2/0 °C