Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:
Místní poplatky 2023

Datum konání: 3. 3. 2023 - 31. 12. 2023

 

Místní poplatky

 

1.    Poplatek za komunální odpad

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí 700 Kč na osobu a rok.

                              Za objekt sloužící k rekreaci 700 Kč.

 

Od placení poplatků jsou osvobozeni:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné     obci a má v této jiné obci bydliště,

b) místěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající           trest domácího vězení,

           f)  je narozena v příslušném kalendářním roce,

je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti a dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

g) pobírá invalidní důchod III. stupně,

h) osoba se zdravotním postižením, která dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

i) je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,

j) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem přihlášeným v obci k trvalému bydlišti.

 

2.    Poplatek ze psů.

 

        Sazba poplatku pro rok 2023 činí:

 

a)     za jednoho psa 100 Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

c)     za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč

d)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 75 Kč

 

Poplatek platí držitel psa v místě trvalého bydliště.

Držitel má oznamovací povinnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, a to nahlášením psa do evidence na obecním úřadě včetně všech změn ohledně držení psa (úhyn, ztráta, prodej, nárok na osvobození).

 

 

Od placení poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§2 odst.2 zákona o místních poplatcích).

 

MÍSTNÍ POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.4. 2023

 

Způsob placení:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Sádek č.ú. 1283406389/0800 (Č.S., a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky jméno a příjmení poplatníka.

 

 

 


Publikováno 3. 3. 2023 11:46

Pozvánka do Hostince u Netuků

Informace

plakát - Hostinec u Netuků


Publikováno 14. 6. 2023 17:14

Kurzy intuitivního vnímání a rozvoje pro děti

Informace

Leták - škola intuice


Publikováno 14. 6. 2023 17:11

Nové kontaktní místo ČEZ Prodej, a.s.


Publikováno 1. 2. 2023 12:16

OPĚTOVNÉ ZŘÍZENÍ SLUŽBY PRO OBČANY - VIDIMACE a LEGALIZACE (ověřování podpisů a listin)

 

OBECNÍ ÚŘAD SÁDEK

                                                                                               Sádek 150,  572 01 Polička                                                                                                 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                  OZNÁMENÍ

 

        Obecní úřad Sádek oznamuje, že s platností od 16.3.2022 opět provádí vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin).

 

          

                                               

                                                                                               

                                                                                                         Eliška Mešťanová

                                                                                                                  starostka

 


Publikováno 5. 5. 2022 7:19

KANALIZACE - podrobnější informace - PREZENTACE

 

PREZENTACE TLAKOVA KANALIZACE.PDF


Publikováno 5. 4. 2022 20:56

MAS POLIČSKO-elektronický katalog služeb

 

       https://www.maspolicsko.cz/sluzby/


Publikováno 21. 3. 2022 7:03

Úřad práce - pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energie

Úřad práce ČR a jeho pomoc při  finanční tísni, spojené s růstem cen energii.jpg


Publikováno 9. 3. 2022 7:23

INTERAKTIVNÍ MAPA K VYHLEDÁNÍ LÉKAŘE

Z pověření Ing. Michaely Matouškové, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, bychom  Vás rádi informovali o novince v oblasti zdravotnictví, kterou je interaktivní mapa. Ta našim obyvatelům pomůže vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení. Mapa nabídne vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace. Interaktivní mapu naleznete na webových stránkách kraje v sekci zdravotnictví: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ .


Publikováno 27. 2. 2022 8:52

JAK SPRÁVNĚ TOPIT - brožůra MŽP

 

 

     Jak správně topit.pdf


Publikováno 1. 2. 2022 12:56


 

 

Počasí

Sobota Zataženo 18/13 °C
Neděle Skoro jasno 18/10 °C
Pondělí Jasno 20/9 °C
Úterý Oblačno 23/11 °C