Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Místní poplatky

Místní poplatkyDatum konání:
20.2.2023

 

Místní poplatky

 

1.     Poplatek za komunální odpad

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí 700 Kč na osobu a rok.

Za objekt sloužící k rekreaci 700 Kč.

 

Od placení poplatků jsou osvobozeni:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné     obci a má v této jiné obci bydliště,

b) místěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající           trest domácího vězení,

           f)  je narozena v příslušném kalendářním roce,

je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti a dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

g) pobírá invalidní důchod III. stupně,

h) osoba se zdravotním postižením, která dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

i) je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,

j) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem přihlášeným v obci k trvalému bydlišti.

 

2.    Poplatek ze psů.

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí:

 

a)     za jednoho psa 100 Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

c)     za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč

d)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 75 Kč

 

Poplatek platí držitel psa v místě trvalého bydliště.

Držitel má oznamovací povinnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, a to nahlášením psa do evidence na obecním úřadě včetně všech změn ohledně držení psa (úhyn, ztráta, prodej, nárok na osvobození).

 

 

Od placení poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§2 odst.2 zákona o místních poplatcích).

 

MÍSTNÍ POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.4. 2023

 

Způsob placení:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Sádek č.ú. 1283406389/0800 (Č.S., a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky jméno a příjmení poplatníka.

 

 

 


Počasí

Neděle Zataženo 28/16 °C
Pondělí Skoro jasno 32/15 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 25/20 °C
Středa Zataženo 28/17 °C