92. HASIČSKÝ PLES

 Jednou z prvních společenských akcí letošního roku bylo uspořádání 92. tradičního HASIČSKÉHO PLESU v pátek 26. ledna.  V uplynulých několika letech zájem návštěvníků o náš ples upadal. Proto se výbor SDH již v listopadu sešel s majitelem kulturního domu panem Radkem Kolářem, aby se tento nepříznivý stav pokusil zvrátit.   Na několika schůzkách byly domluveny změny, které je třeba provést, aby se nám podařilo zlepšit prostředí a přilákat návštěvníky.

Opatření se týkala propagace, vnitřních uprav prostředí, hodnotnější hlavní ceny v tombole a informace veřejnosti i přes sociální sítě. V neposlední řadě byl zvolen pozdější termín, který nekoliduje se Studentským plesem v Poličce.

Asi měsíc dopředu byly rozvezeny první plakáty ( většího formátu než obvykle ), a vylepení bylo provedeno ve větším regionu. Plakátování jsme zopakovali i cca týden před pořádáním plesu. Hlavní změny byly provedeny na sále. Pro pohodlnější sezení byly zapůjčeny jednotné židle a stejné stoly. Prostředí vylepšily i bílé textilní ubrusy.

2018_Taneční_sál

 Jídelna a vydávání jídel bylo přesunuto přes chodbu do bývalé hospody. Zde vzniklo příjemné zázemí a klid pro konzumaci jídel. V prostoru současné hospody byly prodávány míchané nápoje, které obohatily nabídku nápojů. Náš barman pan Petr Štěpánek měl celý večer plné ruce práce

Hasičský ples přilákal oproti loňsku o třetinu více návštěvníků. V 21.00 hod bylo provedeno předtančení, které bylo pojato jako soutěž o ceny v poznávání tanců. K tanci a poslechu hrál Rytmik Jedlová. Dle ohlasu mnoha účastníků se ples vydařil a provedené změny uvítali všichni pozitivně.  Pro příští rok však nelze ustrnout. Stále je třeba něco vylepšovat. Některé návštěvnice si stěžovaly na stav dámských toalet. Minimálně zde je třeba v příštím roce zaměřit naši pozornost.  O půlnoční přestávce byla vylosována hlavní tombola, která byla díky našim sponzorům opět bohatá a hlavní ceny opravdu hodnotné. První cenou byl Wellnes pobyt pro dvě osoby, kterou věnovalo SDH. Ples se velice vydařil a poslední hosté se rozcházeli až v ranních hodinách.

Připravujeme

   sobota

 7.7. 2018

      Okresní liga Svitavska - dospělých  -  21. ročník 

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz