ZALOŽENÍ A VZNIK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  V SÁDKU


Sbor dobrovolných hasičů v Sádku si v roce 2003 připomíná 100. výročí svého založení. Za tento svůj čas se různě měnil i název spolku. Původní název „Sbor dobrovolných hasičů“ jako základní jednota tehdy České Zemské Hasičské Jednoty, byl v roce 1952 přejmenován na „Místní hasičská jednota“.

V roce 1953 to byl název „Místní jednota Československého svazu požární ochrany“. V roce 1976 „Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR“ a od roku 1990 jsme opět „Sbor dobrovolných hasičů“ jako základní jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Sbor byl založen v okolí jako jeden z posledních, neboť např. v Poličce to bylo roku 1876, Trhonicích 1879, Telecím 1886, Oldřiši 1888, Borovnici 1889, Kamenci 1890, Korouhvi a Širokém Dole 1891 atd.

21.6. 1903 proto tehdejší obecní a okresní starosta pan Antonín Lidmila, č.p. 16, svolal valnou hromadu občanů Sádku do svého hostince u pana Marečka, č.p. 105, aby bylo projednáno zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Sádku.
Okresní tajemník pan Jan Bartoš z Poličky přečetl pojednání o hasičství a navrhl text stanov a jako prvních a tedy zakládajících se přihlásilo 41 členů činných a 24 přispívajících.

Za činné členy se přihlásili tito občané:

Ignác BEDNÁŘ č.p. 46 - rolník

František NOVOTNÝ č.p. 33 - rolník

Jan BEDNÁŘ 88 - krejčí

Eduard NYKL 48 - syn rolníka

Josef BEDNÁŘ 110 - kovář

Josef NYKL 8 - rolník

Antonín BŘENĚK 107 - tkadlec

Rudolf PAVLIŠ 17 - syn topiče

Josef ČERNÝ 59 - domkař

František POPELKA 32 - domkař

Karel ČERNÝ 59 - syn domkaře

Josef RŮŽIČKA 112 - kovář

František DVOŘÁK 13 - krejčí

Josef ŘÁDEK 50 - truhlář

Jan DVOŘÁK 4 - obuvník

František SEDLISKÝ 64 - syn domkaře

Arnošt GRUBHOFFER 102 - rolník

Josef SEDLISKÝ 64 - syn domkaře

Jan CHLEBOUN 76 - syn rolníka

Silvestr SEDLISKÝ 14 - truhlář

František JÍLEK 101 - syn rolníka

František SVOBODA 27 - rolník

Josef JÍLEK 7 - tesař

Josef SVOBODA 47 - domkař

Vincenc JÍLEK 7 - domkař

Josef SVOBODA 54 - domkař

Jan KREJČÍ 28 - domkař

František ŠPROJCAR 40 - syn obuvníka

Jan KUČERA 77 - domkař

Jan ŠPROJCAR 34 - domkař

František KUDA 41 - syn rolníka

Josef ŠPROJCAR 2 - zedník

Josef Antonín LIDMILA 16 - c. a k. por. v zál.

Josef TRÁVNÍČEK 30 - domkař

František LORENC 40 - domkař

Stanislav VRASPÍR 73 - syn rolníka

Jan MAREČEK 105 - hostinský

Václav VRASPÍR 89 - sedlář

Jan MLYNÁŘ 43 - kovář

František ZEZULA 20 - rolník

František NAVRÁTIL 104 - rolník

Za přispívající se přihlásili tito občané:

František BOROVSKÝ č.p. 86 - rolník

Antonín LIDMILA 16 - obecní starosta

Josef BOROVSKÝ 85 - rolník

František LIDMILA 92 - mlynář

Adolf BUCHTA 107 - hostinský

František NUNVÁŘ 23 - rolník

František DVOŘÁK 37 - mlynář

Jan NUNVÁŘ 18 - rolník

Jan DVOŘÁK 97 - domkař

Josef NUNVÁŘ 19 - rolník

Václav DVOŘÁK 113 - farář

Jan SEDLISKÝ 64 - domkař

Josef FELTL 42 - truhlář

Antonín ŠKRÉTA 55 - řídící učitel

Josef FELTL 94 - obchodník

František ŠTĚPÁNEK č.p. 81 - rolník

Stanislav FELTL 58 - rolník

Josef TESKA 51 - rolník

Jan CHLEBOUN 76 - rolník

Bernard VOSMEK 60 - rolník

Jan JÍLEK 65 - rolník

Jan ZÁRUBA 92 - mlynář

Vincenc KUDA 41 - rolník

Jan ZEZULA 20 - rolník

 

Současně byly tento den provedeny volby funkcionářů a tehdejší první výbor pracoval v tomto složení:

Velitel sboru: Josef Antonín LIDMILA

Podvelitel: Jan MAREČEK

Členové výboru: Josef NYKL

František SVOBODA

František ZEZULA

Revizoři účtů: František NAVRÁRTIL

František NOVOTNÝ

Těmto členům bylo svěřeno další vedení sborových záležitostí. Jako prvním starostou byl podle stanov současně tehdejší starosta obce pan Antonín Lidmila. Velitel i podvelitel začali ihned nejbližší neděle vždy odpoledne s praktickými cvičeními bez stejnokroje.

2.8. svolal velitel sboru schůzi činných členů, kteří si ze svého středu zvolili ještě tyto funkcionáře:

jednatel a pokladník: Josef NYKL

náčelník stříkačníků: František ZEZULA

podnáčelník stříkačníků: Eduard NYKL

náčelník lezců: Arnošt GRUBHOFFER

podnáčelník lezců: František SVOBODA

Ještě tento den obecní výbor zakoupil potřebný oděv a výzbroj. Obecní výbor

se tehdy sestával z těchto občanů:

starosta obce: Antonín LIDMILA č.p. 16 - majitel mlýna a parní pily

1. radní: František NYKL 48 - rolník

2. radní: Bernard VOSMEK 60 - rolník

3. radní: Jan ZEZULA 20 - rolník

členové výboru: Josef BOROVSKÝ 85 - rolník

Josef EHRENBERGER 75 - rolník

Jan JÍLEK 65 - rolník

František NAVRÁTIL 104 - rolník

Josef NYKL 8 - rolník

František SVOBODA 27 - rolník

František ŠTĚPÁNEK 81 - rolník

Josef TROJTLER 83 - rolník

Ještě týž rok se s řadami sboru rozloučili (zemřeli) přispívající členové, pánové Vincenc Kuda (15.7.) a Jan Nunvář.

Tolik z historického roku 1903, roku založení Sboru dobrovolných hasičů v Sádku.

Připravujeme

 

Akce, které máme prozatím naplánované:
pátek 3.5. sběr železa od 16h
sobota 4.5. Kvalifikace Pardubického kraje na MČR v běhu na 60m překážek
a oslavy sv. Floriana
Sobota 22.6. Dětský den letos trochu jinak od 16h
Sobota 24.8. okresní liga mládeže a 60m překážek
Sobota 24.8. zábava Paní vaší prádlo
Sobota 31.8. okresní liga dospělých
Sobota 23.11. výroční valná hromada
Těšíme se, že se s Vámi na těchto akcích uvidíme ????
 

 

     

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz