Výlet do ZOO v Praze

Sbor se rozhodl uskutečnit výlet pro nejmenší členy, dle jejich výběru. Tento výlet jim byl odměnou za reprezentaci našeho sboru, jejich výsledků a zejména za snahu a chuť se věnovat hasičskému sportu.

Výlet se uskutečnil do zoologické zahrady v Praze, a tak na SV. Václava vyrazil autobus se sádečáky do Prahy.  Výlet byl zorganizován zejména pro nejmladší členy našeho sboru, které pak doplnili jejich rodiče a starší členové. Celkem nás do ZOO odjelo 46, z toho bylo 26 dětí, 4 vedoucí, 4 pomocní vedoucí a 12 dalších účastníků (rodiče, jiní členové sboru atd.)

Před příjezdem do zoologické zahrady, nás pan řidič autobusu, zavezl k Václavskému náměstí, kde jsme se podívali k soše Sv. Václava a poté nám udělal i menší komentáře k místům kterými jsme projížděli.

Zoo jsme viděli mnoho zvířat, někteří se svezli vláčkem, jiní lanovkou a někteří vylezli i na rozhlednu, ze které měli nádherný výhled na část Prahy. Na tento výlet nám vyšlo i počasí a tak jsme si prohlídku zoo užili ještě více.

Dětem, jejich rodičům a ostatním účastníkům se v zoologické zahradě líbilo a je důležité že především děti byly spokojené, proto tento výlet můžeme hodnoti jako úspěšný.!

 

Připravujeme

 

Oslavy 120. let výročí založení sboru a sraz rodáků

26. - 27. 8.

 

Dětská hasičská soutěž

Sádek hřiště 

2.9.2023

     

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz