Složení zvoleného výboru Sboru dobrovolných hasičů:

Funkce

Titul, jméno, příjmení

Starosta

Radek Bednář

Náměstek starosty

Petr Bednář

Náměstek starosty

 

Velitel

Petr Boštík

Zástupce velitele

Ing. Stanislav Červený

Strojník

Jan Jílek

Referent prevence a výchovné činnosti

 

Jednatel

Luboš Dvořák

Hospodář

Jitka Nunvářová

Vzdělavatel

 

Vedoucí mládeže

Jana Bednářová

Kronikář

 

Referent MTZ

Ing. Roman Coufal

Bc. Marek Mešťan

Referent ochrany obyvatelstva

 
   

Člen výboru

Josef Peřina

Předseda KRR

Petr Bednář

Revizor

Mgr. Barbora Slezáková

Připravujeme

 

Oslavy 120. let výročí založení sboru a sraz rodáků

26. - 27. 8.

 

Dětská hasičská soutěž

Sádek hřiště 

2.9.2023

     

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz