Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - NEMAZAT!!! > Spolky a kluby > Hasiči > Založení a vznik sboru

ZALOŽENÍ A VZNIK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V SÁDKU

Sbor dobrovolných hasičů v Sádku si v roce 2003 připomíná 100. výročí svého založení. Za tento svůj čas se různě měnil i název spolku. Původní název „Sbor dobrovolných hasičů“ jako základní jednota tehdy České Zemské Hasičské Jednoty, byl v roce 1952 přejmenován na „Místní hasičská jednota“.

V roce 1953 to byl název „Místní jednota Československého svazu požární ochrany“. V roce 1976 „Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR“ a od roku 1990 jsme opět „Sbor dobrovolných hasičů“ jako základní jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Sbor byl založen v okolí jako jeden z posledních, neboť např. v Poličce to bylo roku 1876, Trhonicích 1879, Telecím 1886, Oldřiši 1888, Borovnici 1889, Kamenci 1890, Korouhvi a Širokém Dole 1891 atd.

21.6. 1903 proto tehdejší obecní a okresní starosta pan Antonín Lidmila, č.p. 16, svolal valnou hromadu občanů Sádku do svého hostince u pana Marečka, č.p. 105, aby bylo projednáno zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Sádku.
Okresní tajemník pan Jan Bartoš z Poličky přečetl pojednání o hasičství a navrhl text stanov a jako prvních a tedy zakládajících se přihlásilo 41 členů činných a 24 přispívajících.

Za činné členy se přihlásili tito občané:

Ignác BEDNÁŘ č.p. 46 - rolník

Jan BEDNÁŘ 88 - krejčí

Josef BEDNÁŘ 110 - kovář

Antonín BŘENĚK 107 - tkadlec

Josef ČERNÝ 59 - domkař

Karel ČERNÝ 59 - syn domkaře

František DVOŘÁK 13 - krejčí

Jan DVOŘÁK 4 - obuvník

Arnošt GRUBHOFFER 102 - rolník

Jan CHLEBOUN 76 - syn rolníka

František JÍLEK 101 - syn rolníka

Josef JÍLEK 7 - tesař

Vincenc JÍLEK 7 - domkař

Jan KREJČÍ 28 - domkař

Jan KUČERA 77 - domkař

František KUDA 41 - syn rolníka

Josef Antonín LIDMILA 16 - c. a k. por. v zál.

František LORENC 40 - domkař

Jan MAREČEK 105 - hostinský

Jan MLYNÁŘ 43 - kovář

František NAVRÁTIL 104 - rolník

František NOVOTNÝ č.p. 33 - rolník

Eduard NYKL 48 - syn rolníka

Josef NYKL 8 - rolník

Rudolf PAVLIŠ 17 - syn topiče

František POPELKA 32 - domkař

Josef RŮŽIČKA 112 - kovář

Josef ŘÁDEK 50 - truhlář

František SEDLISKÝ 64 - syn domkaře

Josef SEDLISKÝ 64 - syn domkaře

Silvestr SEDLISKÝ 14 - truhlář

František SVOBODA 27 - rolník

Josef SVOBODA 47 - domkař

Josef SVOBODA 54 - domkař

František ŠPROJCAR 40 - syn obuvníka

Jan ŠPROJCAR 34 - domkař

Josef ŠPROJCAR 2 - zedník

Josef TRÁVNÍČEK 30 - domkař

Stanislav VRASPÍR 73 - syn rolníka

Václav VRASPÍR 89 - sedlář

František ZEZULA 20 - rolník

Za přispívající se přihlásili tito občané:

František BOROVSKÝ č.p. 86 - rolník

Josef BOROVSKÝ 85 - rolník

Adolf BUCHTA 107 - hostinský

František DVOŘÁK 37 - mlynář

Jan DVOŘÁK 97 - domkař

Václav DVOŘÁK 113 - farář

Josef FELTL 42 - truhlář

Josef FELTL 94 - obchodník

Stanislav FELTL 58 - rolník

Jan CHLEBOUN 76 - rolník

Jan JÍLEK 65 - rolník

Vincenc KUDA 41 - rolník

Antonín LIDMILA 16 - obecní a okresní starosta

František LIDMILA 92 - mlynář

František NUNVÁŘ 23 - rolník

Jan NUNVÁŘ 18 - rolník

Josef NUNVÁŘ 19 - rolník

Jan SEDLISKÝ 64 - domkař

Antonín ŠKRÉTA 55 - řídící učitel

František ŠTĚPÁNEK č.p. 81 - rolník

Josef TESKA 51 - rolník

Bernard VOSMEK 60 - rolník

Jan ZÁRUBA 92 - mlynář

Jan ZEZULA 20 - rolník

Současně byly tento den provedeny volby funkcionářů a tehdejší první výbor

pracoval v tomto složení:

Velitel sboru: Josef Antonín LIDMILA

Podvelitel: Jan MAREČEK

Členové výboru: Josef NYKL

František SVOBODA

František ZEZULA

Revizoři účtů: František NAVRÁRTIL

František NOVOTNÝ

Těmto členům bylo svěřeno další vedení sborových záležitostí. Jako prvním starostou byl podle stanov současně tehdejší starosta obce pan Antonín Lidmila. Velitel i podvelitel začali ihned nejbližší neděle vždy odpoledne s praktickými cvičeními bez stejnokroje.

2.8. svolal velitel sboru schůzi činných členů, kteří si ze svého středu zvolili ještě tyto funkcionáře:

jednatel a pokladník: Josef NYKL

náčelník stříkačníků: František ZEZULA

podnáčelník stříkačníků: Eduard NYKL

náčelník lezců: Arnošt GRUBHOFFER

podnáčelník lezců: František SVOBODA

Ještě tento den obecní výbor zakoupil potřebný oděv a výzbroj. Obecní výbor

se tehdy sestával z těchto občanů:

starosta obce: Antonín LIDMILA č.p. 16 - majitel mlýna a parní pily

1. radní: František NYKL 48 - rolník

2. radní: Bernard VOSMEK 60 - rolník

3. radní: Jan ZEZULA 20 - rolník

členové výboru: Josef BOROVSKÝ 85 - rolník

Josef EHRENBERGER 75 - rolník

Jan JÍLEK 65 - rolník

František NAVRÁTIL 104 - rolník

Josef NYKL 8 - rolník

František SVOBODA 27 - rolník

František ŠTĚPÁNEK 81 - rolník

Josef TROJTLER 83 - rolník

Ještě týž rok se s řadami sboru rozloučili (zemřeli) přispívající členové, pánové Vincenc Kuda (15.7.) a Jan Nunvář.

Tolik z historického roku 1903, roku založení Sboru dobrovolných hasičů v Sádku.

Počasí

Pondělí Skoro jasno 4/-1 °C
Úterý Zataženo 5/-3 °C
Středa Zataženo 5/0 °C
Čtvrtek Zataženo 11/1 °C