Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - NEMAZAT!!! > Obecní úřad > Rozpočet > 2006 > Výdaje

Výdaje

paragraf položka text sk.2005 plán 2006
1037 Záležitosti lesního hospodářství    
5222 neinvestiční dotace občanským sdružením 7 000,00   7 000
  celkem kč 7 000,-    
       
2212 Silnice    
5139 materiál   5 000
5169 nákup ost. služeb 52 143,00   60 000
5171 opravy a udržování 343 096,02   400 000
  celkem kč 465 000,-    
         
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací    
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek    
5169 nákup ost. služeb    
5171 opravy a udržování   130 000
  celkem kč 130 000,-    
         
2221 Provoz veřejné silniční dopravy    
5193 výdaje na dopravní územní obslužnost    
       
3113   Škola    
5171 opravy a udržování    
5321 neinvestiční příspěvky vl. PO - škola Polička 104 870,00   110 000
5331 neinvestiční příspěvky vl. PO - škola  215 192,00   260 000
  celkem kč 370 000,-    
         
3326   Pořízení a zachování kult. hodnot    
5139 nákup materiálu 579,00    
5171 opravy a udržování 491,00    
         
3330   Činnosti církví    
5223 neinv. dotace církvím a náb. společnostem 60 000,00   50 000
  celkem kč 50 000,-    
         
3341   Rozhlas a televize    
5169 nákup ost. služeb    
5171 opravy a udržování    
5192 poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 1 856,00   3 000
  celkem kč 3 000,-    
         
3399   Záležitosti kultury, cirkví    
5138 nákup zboží za účelem dalšího prodeje 20 163,00   3 000
5139 nákup materiálu 1 307,50   2 000
5169 nákup ost. služeb 6 209,00    
5175 pohoštění 6 556,60   6 000
5194 věcné dary 16 276,00   20 000
5223 neinvestiční dotace církvím a náb. společnostem    
5492 dary obyvatelstvu 3 900,00   5 000
5161 služby pošt    
  5192 poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady    
    celkem kč 36 000,-    
         
3419   Ostatní tělovýchovná činnost    
5139 nákup materiálu 3 000,00   3 000
5169 nákup ost. služeb 1 650,00    
5222 neinvestiční dotace občanským sdružením   5 000
    celkem kč 8 000,-    
         
3421   Využití volného času dětí a mládeže    
5139 nákup materiálu 2 019,50   3 000
5169 nákup ost. služeb   5 000
5171 opravy a udržování    20 000
  celkem kč 28 000,-    
       
       
3429   Zájmová činnost a rekreace    
5139 nákup materiálu 1 195,50    
5171 opravy a udržování    
6121 budovy, haly a stavby 352 522,40   60 000
  celkem kč 60 000,-    
         
3631   Veřejné osvětlení    
5154 elektrická energie 42 536,30   60 000
5169 nákup ost. služeb 2 285,00   5 000
5171 opravy a udržování 1 818,50   10 000
5139 nákup materiálu   10 000
    celkem kč 85 000,-    
         
3632   Pohřebnictví    
5139 nákup materiálu 5 901,50   6 000
5151 studená voda 63,00   1 000
5154 elektrická energie 1 420,00   3 000
5169 nákup ost. služeb 13 186,00   15 000
5171 oprava a udržování   5 000
  celkem kč 30 000,-    
         
3633   Výstavba inž. sítí    
5169 nákup ost. služeb 8 000,00    
6121 stavby, budovy a haly 39 604,50   40 000
6313 inv.dotace nefin. podnik. subjektům 401 127,00    
  celkem kč 40 000,-    
       
3639   Komunální služby    
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 70 645,00   100 000
5031 povinné pojistné na soc. zab. 18 372,00   25 000
5032 povinné pojistné na veř. zdr.poj. 6 354,00   10 000
5136 knihy, učební pomůcky a tisk 398,00    
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 509,00   20 000
5139 nákup materiálu 8 537,50   10 000
5154 el. energie   2 000
5156 pohonné hmoty a maziva 9 620,00   10 000
5169 nákup ost. služeb 19 128,00   10 000
5171 opravy a údržba 10 330,00   15 000
5192 poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady   2 000
5329 ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně 1 413,00   2 000
5362 platby daní a poplatků   2 000
6121 budovy, haly a stavby 600 000,00   1 400 000
6130 pozemky 2 767,50   10 000
5362 platby daní a poplatků    
  celkem kč 1 618 000,-    
       
3722   Komunální odpad    
5139 nákup materiálu 2 083,00   3 000
5169 nákup ost. služeb 209 999,50   220 000
  celkem kč 223 000,-    
       
4323   Sociální pomoc dětem a mládeži    
5223 neinv. dotace církvím a náb. společnostem 4 000,00   4 000
  celkem kč 4 000,-    
       
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek    
5321 neinv. dotace obcím   15 000
  celkem kč 15 000,-    
       
       
5512   SDH    
5019 ostatní platy 3 596,00   5 000
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 424,00   15 000
5139 nákup materiálu 5 259,00   5 000
5151 studená voda 2 289,00   5 000
5154 el. energie 16 831,34   20 000
5156 pohonné hmoty a maziva 5 651,50   7 000
5166 konzultační, poradenské a právní služby    
5167 služby školení a vzdělávání   1 000
5169 nákup ost. služeb   1 000
5171 opravy a udržování   5 000
5173 cestovné   2 000
  celkem kč 66 000,-    
         
6112   Zastupitelstvo obce    
5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 475 066,00   500 000
5029 ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.   5 000
5031 povinné pojištění na soc. zab. 88 094,00   95 000
5032 povinné pojistné na veř.zdr. poj. 30 488,00   35 000
5167 služby školení a vzdělávání 833,00   1 000
5173 cestovné 10 164,50   15 000
5175 pohoštění 3 166,00   5 000
  celkem kč 656 000,-    
         
6171   Činnost místní správy    
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 104,00   150 000
5021 ostatní osobní výdaje 28 042,00   40 000
5031 povinné pojištění na soc. zab. 37 456,00   40 000
5032 povinné pojištěni na veř.zdr.poj. 12 962,00   20 000
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem   4 000
5136 knihy, učební pomůcky a tisk 13 243,00   15 000
5137 DHM 31 687,00   10 000
5139 nákup materiálu 16 830,50   20 000
5154 el. energie 22 647,36   30 000
5156 pohonné hmoty a maziva    
5161 služby pošt 4 328,50   7 000
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 48 435,00   40 000
5163 služby peněžních ústavů    
5166 konzultační, poradenské a právní služby 12 544,50   15 000
5167 školení 8 040,00   8 000
5169 nákup služeb 5 397,50   10 000
5171 opravy a udržování 15 432,80   20 000
5172 programové vybavení    
5173 cestovné 1 635,00   2 000
5175 pohoštění 296,00   1 000
5321 neinvestiční dotace obcím 13 500,00    
5361 nákup kolků 1 500,00   2 000
5362 platby daní a poplatků 1 512,00    
  celkem kč 434 000,-    
       
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin. operací    
5163 služby peněžních ústavů 9 468,00   10 000
  celkem kč 10 000,-    
       
6320   Pojištění funkčně nespecifikované    
5163 služby peněžních ústavů 14 669,00   15 000
  celkem kč 15 000,-    
       
6402   Fin.vypořádání min. let    
5366 výdaje z fin.vypořádání min. let mezi krajem a ob. 19 012,00    
       
       
8124    204 000,00   204 000
       
    celkem 3 825 729,32 4 557 000,00

 

 

 

 

 

Počasí

Pondělí Oblačno až zataženo s občasným deštěm 11/5 °C
Úterý Oblačno 14/7 °C
Středa Oblačno 15/4 °C
Čtvrtek Zataženo 10/3 °C