Změna velikosti písma

Fulltext

Základní a Mateřská škola Sádek

První škola v Sádku se nacházela ve staré dřevěné chalupě čp. 49 pod kostelem nyní dům pana Josefa Bartoně). Škola byla postavena kolem roku 1710 a vyučovalo se v ní do roku 1772, kdy byla prodána za 86 zlatých. Vyučovalo se pouze v zimních měsících, školní docházka nebyla povinná a do školy chodily pouze děti z majetnějších rodin, protože na učitele se muselo přispívat.

V zimě nosily děti do školy otop. Učitel měl vyučování jako vedlejší činnost při svém řemesle nebo hospodářství.Všechny děti se vyučovaly v jedné třídě. V roce 1772 postavilo město Polička novou „triviální“ školu v Sádku v místě dnešního pohostinství „U Netuků“čp. 105.


První zpráva o učiteli v Sádku je z roku 1717. Byl jím vyučený kovář Markus Jílek a učil až do své smrti v roce 1738. Dalším učitelem byl Karel Kudla, po něm tkadlec František Krejčí, Jan Koníček a po něm převzal kantorství jeho syn František a později František Hejtmánek, který učil do roku 1848. Roku 1873 byla povolena Zemskou školní radou dvoutřídní škola. Protože škola měla jen jednu učebnu, začalo se učit v usedlosti čp. 48 ve Starém Kamenci (Buršův statek nad
bývalým Machovým mlýnem čp. 53). Budova Buršova statku byla po postavení nové školy pro celkovou sešlost zbourána. V roce 1878 byla započata stavba nové trojtřídní školy v Sádku. Jako stavební místo byl obcí zakoupen od města Poličky starý lihovar za 4.000,- zlatých. Tuto budovu původně postavil koželuh Jan Radda z Chrudimi, sloužila jako koželužna. Později ji prodal městu Poličce , a to zde zřídilo lihovar. Lihovar byl zbourán a mnoho materiálu bylo použito na výstavbu školy. Stavbu prováděl stavitel Šír z Nového Města za 14.000,- zlatých.Škola byla
slavnostně otevřena 16. září 1879, protože školní rok byl až do dvacátých let dvacátého století zahajován vždy datem 16. září.Roku 1888 byla zřízena štěpařská školka na paměť čtyřicetiletého panování jeho veličenstva císaře Františka Josefa I.

Z této školky byl každému nastupujícímu žáku na památku darován stromek.V dalších letech školka postupně upadala až zanikla. Prvním řídícím učitelem byl Antonín Škréta, který zde působil až do roku 1908. V roce 1900 navštěvovalo sádeckou školu 284 žáků, a proto byla v roce 1911 rozšířena o dvě třídy, a to přístavbou směrem k potoku. Tuto přístavbu provedl Matěj Vystavěl z Poličky nákladem 6.000,- zlatých. Stavební náklad byl umořován z pivního a kořalečního krejcaru, který byl v Kamenci a Sádku zaveden a také vybírán. V jedné třídě bylo
průměrně 72 dětí. Stará školní budova byla rozbourána a přestavěna tehdejším starostou Antonínem Lidmilou na hostinec čp. 105. V roce 1905 byla pro velký počet žáků zřízena v poschodí nového hostince čtvrtá třída.

Po prvním řídícím učiteli Škrétovi zde působili řídící učitelé Ladislav Stodola, František Bachman,
Josef Uherka a Jan Mareček. V roce 1933 se usnesla místní Školní rada v Sádku a Kamenci, aby byla nevyhovující krytina vyměněna za eternitovou. Dosavadní břidlice již byla zvětralá a sešlá. Materiál dodal a práci provedl mistr pokrývačský František Pluhař z Poličky.Klempířské práce a úpravu hromosvodů provedl p.Bohuslav Edlman, klempíř z Poličky. Opravu dřevobetonu provedl Adolf Blažek, chemik a závod dehtařský v Poličce. Opravu fasády a natření olejovou barvou
provedl pan Houdek, malíř z Jimramova, který i celou budovu uvnitř vymaloval.

Oprava stála dvacet tisíc korun, hrazena byla společně obcí Kamenec a Sádek.V roce 1940 byly pololetní prázdniny prodlouženy na celý měsíc pro nedostatek uhlí, což mnoho žáčků velmi potěšilo. Roku 1950 byla provedena oprava podlah v učebnách a elektrizace byla rozšířena do všech učeben. Mateřská škola byla otevřena v roce 1951. Během prázdnin v roce 1952 byla vyměněna okna a průčelí bylo obíleno nákladem 100.000,- Kč. Od roku 1961 byla opět otevřena 4. třída, protože počet žáků stoupl na 109. Dosud po několik let byly pouze tři třídy.

Do mateřské školy byl zaveden vodovod. Roku 1965 byly provedeny tyto úpravy:

výměna hlavních dveří, vybudován nový vchod do jídelny, vydláždění chodeb, do tříd zaveden vodovod. Práce provedl Stavební podnik Polička.Dobrovolníci vyrobili v roce 1968 kolotoč, prodejnu, prolézačky a skluzavku do školní zahrady. Nově bylo v roce 1963 přestavěno sociální zařízení a zbudována kotelna s uhelnou. Z důvodu přestavby byly třídy umístěny na třech různých místech, a to v předsálí kulturního domu, v zasedací místnosti JZD a v tírně lnu v Kamenci.Generální oprava byla dokončena v roce 1971. Do všech tříd bylo zavedeno ústřední topení, v každé třídě zřízeno umyvadlo, položeny parkety, zakoupeny nové židličky a stolky, celá škola znovu omítnuta. Oprava stála 1.000.000,- Kč. Mnoho práce bylo provedeno brigádnicky. V roce 1979 se konala oslava 100 let naší školy. Byla pořádána v neděli 24.6. Po celý den byly všechny prostory zpřístupněny veřejnosti. Vlastní slavnost se konala v kulturním domě.

Stejně tak v roce 1988 se žáci i učitelé zapojili do programu setkání rodáků a prostory školy byly přístupny veřejnosti. V roce 1990 byl proveden nátěr střechy.Škola byla 11.9.1990 vykradena. Pachatelé vnikli do školy oknem přes kabinet, zničili dvoje dveře, odcizili radiomagnetofon a 300,- Kč v hotovosti. Znehodnotili nedávno provedený nátěr střechy, podle otisků obuvi to byly děti. Případ nebyl objasněn. V roce 1991 byla zavedena školní družina, natřeny okenní rámy v celém objektu, chodby v přízemí byly obloženy dřevem. Rokem 1993 byl schválen projekt Obecná škola. Začala rekonstrukce ústředního topení, byla dokončena v roce 1994 včetně výměny kotle, vymalování celé školy, předělení vestibulu a zbudování zádveří.

Další násilné vniknutí do školy se stalo 2. prosince 1994. Pachatel vnikl do budovy opět rozbitým oknem v kabinetu. Vypáčil dveře do kuchyně, kde hledal bezúspěšně peníze. Učebny byly vybaveny počítači a novými lavicemi, byl zakoupen kopírovací stroj. Při povodni v roce 1997 došlo k zaplavení kotelny.Došlo k dalšímu vloupání do školy, při kterém bylo odcizeno video a kopírovací stroj. Od roku 1999 je ve škole zavedena výuka evangelického náboženství. Od roku
2000 bylo postupně vyměněno ve třídách i v mateřské škole osvětlení za úsporné zářivky. Z jednoho kabinetu byla zbudována ředitelna, z druhého sborovna a z bývalé ředitelny se stala školní družina. Do roku 2002 bylo postupně vyměněno nevhodné umakartové obložení stěn ve školce a školní jídelně a nahrazeno dřevěným. Rokem 2003 přešla škola do právní subjektivity.

Počasí

Sobota Zataženo 18/6 °C
Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 16/8 °C
Pondělí Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 13/7 °C