Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 4. DUBNA 2024

Datum konání: 25. 3. 2024 - 5. 4. 2024

Informace

Nebezpečný odpad

Oznamujeme občanům, že 4. dubna 2024 v naši obci proběhne sběr velkoobjemové a nebezpečného odpadu. Sběr se uskuteční na obvyklých místech a to: 16:00 – u horního kravína, 16:15 – u Obecního úřadu, 16:30 – u dolního kravína              

Velkoobjemový odpad

 

 


Archivováno 6. 4. 2024 8:00 Vytvořeno 25. 3. 2024 11:42

Místní poplatky 2023

Datum konání: 3. 3. 2023 - 31. 12. 2023

 

Místní poplatky

 

1.    Poplatek za komunální odpad

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí 700 Kč na osobu a rok.

                              Za objekt sloužící k rekreaci 700 Kč.

 

Od placení poplatků jsou osvobozeni:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné     obci a má v této jiné obci bydliště,

b) místěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající           trest domácího vězení,

           f)  je narozena v příslušném kalendářním roce,

je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti a dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

g) pobírá invalidní důchod III. stupně,

h) osoba se zdravotním postižením, která dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

i) je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,

j) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem přihlášeným v obci k trvalému bydlišti.

 

2.    Poplatek ze psů.

 

        Sazba poplatku pro rok 2023 činí:

 

a)     za jednoho psa 100 Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

c)     za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč

d)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 75 Kč

 

Poplatek platí držitel psa v místě trvalého bydliště.

Držitel má oznamovací povinnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, a to nahlášením psa do evidence na obecním úřadě včetně všech změn ohledně držení psa (úhyn, ztráta, prodej, nárok na osvobození).

 

 

Od placení poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§2 odst.2 zákona o místních poplatcích).

 

MÍSTNÍ POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.4. 2023

 

Způsob placení:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Sádek č.ú. 1283406389/0800 (Č.S., a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky jméno a příjmení poplatníka.

 

 

 


Archivováno 1. 1. 2024 8:00 Vytvořeno 3. 3. 2023 11:46

Termíny svozu odpadů

Datum konání: 3. 3. 2023 - 31. 12. 2023

Termíny svozu odpadů


Archivováno 1. 1. 2024 8:00 Vytvořeno 3. 3. 2023 11:40

Sběr nebezpečného odpadu

Datum konání: 18. 8. 2023 - 22. 8. 2023

Informace
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pondělí 21. srpna 2023 se uskuteční sběr POUZE nebezpečného odpadu. Stanoviště jsou obvyklá a to v 16.00 u horního kravína, v 16.15. na parkovišti u obecního úřadu a v 16.30 u dolního kravína.

Archivováno 23. 8. 2023 8:00 Vytvořeno 18. 8. 2023 12:01

Poplatky

Datum konání: 25. 4. 2023 - 31. 5. 2023

Upozorňujeme občany, že poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů na rok 2023 jsou splatné do 30. dubna 2023. Podrobnější informace jsou uvedeny ve zpravodaji č. 1/2023


Archivováno 1. 6. 2023 8:00 Vytvořeno 25. 4. 2023 11:06

Místní poplatky

Datum konání: 20. 2. 2023

 

Místní poplatky

 

1.     Poplatek za komunální odpad

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí 700 Kč na osobu a rok.

Za objekt sloužící k rekreaci 700 Kč.

 

Od placení poplatků jsou osvobozeni:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné     obci a má v této jiné obci bydliště,

b) místěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající           trest domácího vězení,

           f)  je narozena v příslušném kalendářním roce,

je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti a dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

g) pobírá invalidní důchod III. stupně,

h) osoba se zdravotním postižením, která dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

i) je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,

j) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem přihlášeným v obci k trvalému bydlišti.

 

2.    Poplatek ze psů.

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí:

 

a)     za jednoho psa 100 Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

c)     za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč

d)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 75 Kč

 

Poplatek platí držitel psa v místě trvalého bydliště.

Držitel má oznamovací povinnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, a to nahlášením psa do evidence na obecním úřadě včetně všech změn ohledně držení psa (úhyn, ztráta, prodej, nárok na osvobození).

 

 

Od placení poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§2 odst.2 zákona o místních poplatcích).

 

MÍSTNÍ POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.4. 2023

 

Způsob placení:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Sádek č.ú. 1283406389/0800 (Č.S., a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky jméno a příjmení poplatníka.

 

 

 


Archivováno 3. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 20. 2. 2023 9:07

Svoz odpadu v roce 2023

Datum konání: 20. 12. 2022

svozy odpadů.jpg


Archivováno 3. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 20. 12. 2022 9:35

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku

Datum konání: 4. 1. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku.pdf


Archivováno 2. 2. 2023 8:00 Vytvořeno 4. 1. 2023 15:52

Počasí

Pondělí Oblačno 26/15 °C
Úterý Oblačno 31/18 °C
Středa Oblačno 30/19 °C
Čtvrtek Oblačno 28/19 °C