Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Prodej stavebních pozemků v Sádku

Datum konání: 21. 9. 2016

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů.

 

        Obec Sádek nabízí k prodeji deset stavebních pozemků v „lokalitě u Červených“. K pozemkům je přiveden plyn, elektrická energie a voda, k pozemkům je vybudována místní komunikace a veřejné osvětlení.  Do dešťové kanalizace bude možné přes odběrnou šachtu napojit domovní čistírnu odpadních vod. Likvidace dešťových vod je povinností stavebníka na vlastním pozemku. Při výstavbě musí být respektováno územní rozhodnutí o umístění stavby včetně podmínek Správy CHKO Žďárské vrchy.

Stavba musí být dokončena do 5 let od zakoupení pozemku. Pokud tato podmínka nebude splněna, kupující uhradí smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V případě prodeje stavebního pozemku si obec vyhrazuje předkupní právo za stejnou cenu, za kterou pozemek prodá. Cena za jeden metr čtvereční je stanovena ve výši 320,- Kč. Jednotlivé pozemky mají rozlohu od 1000 do 1200 metrů čtverečních.

 Více a aktuálněji v levém sloupci.


Publikováno 22. 4. 2015 15:32

Svoz odpadů 2018

Sádek

         
           

PAPÍR

 

PLASTY

 

NO

VO

Kontejnery – liché týdny

 

kontejnery

pytle

   

2.1.

2.1.

     

16.1.

16.1.

16.1.

   

30.1.

30.1.

     

13.2.

13.2.

13.2.

   

27.2.

27.2.

     

13.3.

13.3.

13.3.

   

27.3.

27.3.

     

10.4.

10.4.

10.4.

12.4.

12.4.

24.4.

24.4.

     

8.5.

8.5.

8.5.

   

22.5.

22.5.

     

5.6.

5.6.

5.6.

   

19.6.

19.6.

     

3.7.

3.7.

3.7.

   

17.7.

17.7.

     

31.7.

31.7.

31.7.

   

14.8.

14.8.

     

28.8.

28.8.

28.8.

27.8.

27.8.

11.9.

11.9.

     

25.9.

25.9.

25.9.

   

9.10.

9.10.

     

23.10.

23.10.

     

6.11.

6.11.

6.11.

   

20.11.

20.11.

     

4.12.

4.12.

4.12.

   

18.12.

18.12.

     

 


Publikováno 13. 12. 2017 15:24

Kalendář obsazenosti zařízení obce v roce 2018

Kalendář obsazenosti zařízení obce rok 2018


Publikováno 9. 12. 2017 19:40

Časový harmonogram opravy vodovodního řadu II. etapa

Harmonogram stavby-vodovod Sádek-II.etapa-var.24.5.2017.xls


Publikováno 31. 5. 2017 16:14

Rekonstrukce vodovodního řadu obce Sádek - II. etapa

Informace o průběhu rekonstrukce k 24.5.2017 :

Trasa vodovodního řádu je již vytyčena.

Dle sdělení investora akce (Sdružení majitelů skupinového vodovodu) by mělo být již provedeno informování majitelů dotčených pozemků o plánované akci. 

Předpokládaný začátek rekonstrukce je polovina června 2017 a dle informace od zhotovitele (Ekoterm Letovice) by celá rekonstrukce neměla trvat déle než 2 měsíce. Samozřejmě že úprava povrchů pozemku může trvat déle.

V příštím týdnu bude zpracován přesný harmonogram celé akce, s kterým budou všichni dotčení seznámení


Publikováno 24. 5. 2017 17:29

Rekonstrukce vodovodního řadu obce Sádek - II. etapa

II.etapa rekonstrukce vodovodu na dolním Sádku bude zahájena ve 20. týdnu (od 15.5.2017), kdy bude probíhat vyměřování trasy vodovodu.

Vlastní práce budou zahájeny na začátku června 2017

Všichni dotčení majitelé pozemků měli být prostřednictvím SMSV Poličsko informování o záměru rekonstrukce vodovodu.

Celkové náklady:  2,5  mil. Kč bez DPH

dotace PK (50 %):    1 235 000,- Kč

obec Sádek (20 %):    497 000,-  Kč

svazek (30 %):            745 000,- Kč

Práce bude provádět firma EKOTERM Letovice

Realizace:  červen – říjen 2017

Bližší informace jsou k dispozici na OÚ .

V příloze Koordinační studie rekonstrukce.

C.4 Koordinacni situacni vykres - cast 3.PDF

C.5 Koordinacni situacni vykres - cast 4.PDF

C.6 Koordinacni situacni vykres - cast 5.PDF

C.7 Koordinacni situacni vykres - cast 6.PDF

C.8 Koordinacni situacni vykres - cast 7.PDF

 


Publikováno 3. 5. 2017 17:09

Kalendář obsazenosti zařízení obce

KALENDÁŘ.xlsx


Publikováno 5. 2. 2017 11:04

Svoz odpadů 2017

 

Termíny odvozu odpadu v roce 2017 LIKO SVITAVY a.s.  
Obec  :  Sádek     Tolstého 13, č.p. 2114, 56802 Svitavy
         
papír plast  * směsný komunální odpad nebezpečný odpad objemný odpad
   (svoz 1x za 14 dní)   (1 x 14 dní liché pondělí)    
Kontejnery – liché týdny pytle ( 1 x měsíc)      
4.1.   2.1.    
18.1. 17.1. 16.1.    
1.2.   30.1.    
15.2. 14.2. 13.2.    
1.3.   27.2    
15.3. 14.3. 13.3.    
29.3.   27.3.    
12.4. 11.4. 10.4. 13.4. 13.4.
26.4.   24.4    
12.5. 9.5. 8.5.    
24.5.   22.5.    
7.6. 6.6. 5.6.    
21.6.   19.6.    
5.7. 4.7. 3.7.    
19.7.   17.7.    
2.8. 1.8. 31.7.    
16.8.   14.8    
30.8. 29.8. 28.8.    
13.9.   11.9.    
27.9. 26.9. 25.9. 28.8.  
11.10.   9.10.    
25.10.   23.10    
8.11. 7.11. 6.11    
22.11.   20.11    
6.12. 5.12. 4.12.    
20.12.   18.12.    
         
* pozn, : kontejnerový svoz plastů probíhá každý týden v úterý    
         

 


Publikováno 5. 2. 2017 10:56


 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecsadek.cz

Registrujte se zde

www.czechpoint.cz

Policie

Formulář o dopravní nehodě (39,8KB, .pdf)
http://policie.policka.org/

Policie České republiky - Okresní ředitelství Svitavy

http://www.policie.cz/or-svitavy-zpravodajstvi.aspx

Obec Sádek